Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Henkilökunta

Cad­die­mas­ter (peliai­ko­jen varauk­set, kil­pai­lu­asiat, ylei­nen tie­dus­te­lu)
puh. 040 587 6523
caddie@harjattulagolf.fi

Head Cad­die­mas­ter:
Maria Säi­lä
maria.saila@harjattulagolf.fi

Toi­mis­to (osa­ke- ja jäse­nyys­asiat, las­ku­tus):
puh. 040 587 6296
office@harjattulagolf.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, toi­min­nan­joh­ta­ja:
Juha Lauk­ka­nen
puh. 040 754 5106
juha.laukkanen@harjattulagolf.fi

Kent­tä­mes­ta­ri:
Juho Sil­lan­ta­ka
puh. 044 491 8748
juho.sillantaka@harjattulagolf.fi

Golf-opetus

Son­ja Kal­lio
puh. 040 849 6760
sonja.kallio@skgolf.fi

Lar­ri Ver­mo­la
puh. 050 3644 050
larri.vermola@gmail.com

Webmaster

Hen­ri Säi­lä
henri.saila@saicom.fi

 

Puheenjohtajat

Har­jat­tu­la Golf Oy
Kale­vi Kur­ki­jär­vi
puh. 0500 825 123
kalevi.kurkijarvi@biketex.fi

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.
Mar­ko Rii­on­hei­mo
puh. 050 312 2364
marko@riionheimo.com

Kapteeni

Vil­le Läh­de
puh. 040 777 3527
ville.lahde@grafipro.fi

Posti- ja käyntiosoite

Har­jat­tu­lan­tie 84, 20960 Tur­ku
Google Maps

Bussiaikataulut

Föli bus­si nume­ro 15 kul­kee Kaup­pa­to­ril­ta Hir­ven­sa­lon läpi suo­raan Har­jat­tu­la Gol­fin eteen.

Kaup­pa­to­ri — Har­jat­tu­la
Har­jat­tu­la — Kauppatori

Palaute

Käy arvos­te­le­mas­sa kent­täm­me ja pal­ve­lum­me Googles­sa. Kii­tos etukäteen!

Laskutusosoite Harjattula Golf Oy

Pape­ri­las­kut:
08952428
PL 100, 80020 Kol­lek­tor Scan

Y‑tunnus: 0895242–8

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003708952428
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003721291126 (Maven­ta)

Laskutusosoite Harjattula Golf & Country Club ry

Y‑tunnus: 0955032–4

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003709550324
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003721291126 (Maven­ta)

Harjattula Golf & Country Club