Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Etusivu

Etusivu

Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf & Country Club

Kilpailut 200x200

Kilpaile ja treenaa

Selaa kil­pai­lu­ja ja tapahtumia

Ilmoit­tau­du mukaan!

Kat­so kil­pai­lu­ka­len­te­ri

Kat­so tree­ni­ka­len­te­ri

Aloita Golf 200x200

Aloita golf

Alkeis­kurs­sit uusil­le har­ras­ta­jil­le kesä­kau­del­la joka maa­nan­tai ja lauantai

Lue lisää kurs­seis­ta

Yhteystiedot 200x200

Yhteystiedot

Cad­die­mas­ter
040 587 6523

Toi­mis­to
040 587 6296

Kaik­ki yhteys­tie­dot

Cad­die­mas­ter toi­mis­to pal­ve­lee taas kel­lo 8–20!

Ajankohtaista

Hyvät Har­jat­tu­la Gol­fin osak­kaat, jäse­net ja yhteis­työ­kump­pa­nit,  Har­jat­tu­lan kent­tä avaa vap­pu­aat­to­na.  Menneen […]

Arvoi­sat HGCC:n van­hem­mat, iso­van­hem­mat, sedät ja tädit! Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänäkin […]

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään tors­tai­na 17. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2022 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­ton auditoriossa […]

Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2022 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 9.3.2022 men­nes­sä:  Free Ran­ge koko peli­kau­den 2022 1 x […]

Har­jat­tu­lan väy­lät on kuvat­tu Dro­ne on pyyh­käis­syt kesän aika­na yli Har­jat­tu­lan kentän […]

Hyvä Har­jat­tu­la Golf Oy:n osa­kas, Tämä tie­do­te sisäl­tää tär­ke­ää tie­toa kent­täm­me kastelujärjestelmän […]