Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Etusivu

Etusivu

Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf & Country Club

Kilpailut 200x200

Kilpaile ja treenaa

Selaa kil­pai­lu­ja ja tapahtumia

Ilmoit­tau­du mukaan!

Kat­so kil­pai­lu­ka­len­te­ri

Kat­so tree­ni­ka­len­te­ri

Aloita Golf 200x200

Aloita golf

Alkeis­kurs­sit uusil­le har­ras­ta­jil­le kesä­kau­del­la joka maa­nan­tai ja lauantai

Lue lisää kurs­seis­ta

Yhteystiedot 200x200

Yhteystiedot

Cad­die­mas­ter
040 587 6523

Toi­mis­to
040 587 6296

Kaik­ki yhteys­tie­dot

Cad­die­mas­ter toi­mis­to auke­aa myö­hem­min kevääl­lä 2023

Ajankohtaista

Olet­ko kesä­työ­tä vail­la? Kai­paam­me nyt jouk­koom­me reip­pai­ta sekä oma-aloit­­­tei­­­sia cad­die­mas­te­rei­ta kesäk­si. Harjattula […]

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 22. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2023 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­ton auditoriossa, […]

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka pide­tään maa­nan­tai­na 30. päivänä […]

Vuo­kra­pe­lioi­keu­det 2023 Koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 890 €  kesä­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 790 € […]

Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2023 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 8.3.2023 men­nes­sä:  Free Ran­ge koko peli­kau­den 2023 […]

Kau­del­la 2022 Har­jat­tu­las­sa kuusi onne­kas­ta teki hola­rin Ensim­mäi­nen HIO syn­tyi heti kentän […]