Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Etusivu

Etusivu

Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf & Country Club

Kilpailut 200x200

Kilpaile ja treenaa

Selaa kil­pai­lu­ja ja tapahtumia

Ilmoit­tau­du mukaan!

Kat­so kil­pai­lu­ka­len­te­ri

Kat­so tree­ni­ka­len­te­ri

Kat­so Senio­rei­den V‑S Liigapelit

Aloita Golf 200x200

Aloita golf

Alkeis­kurs­sit uusil­le har­ras­ta­jil­le kesä­kau­del­la joka maa­nan­tai ja lauantai

Lue lisää kurs­seis­ta

Yhteystiedot 200x200

Yhteystiedot

Cad­die­mas­ter
040 587 6523

Toi­mis­to
040 587 6296

Kaik­ki yhteys­tie­dot

Cad­die­mas­ter avoin­na klo 9–17

Ajankohtaista

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäse­net, Seu­ram­me tal­vi­har­joit­te­lu käyn­nis­tyy täl­li vii­kol­la Vamos Itä­har­jul­la. Start­ti tapahtuu […]

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäse­net, osak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit, Har­jat­tu­lan kent­tä sul­kee nyt oven­sa kauden […]

Ter­ve­tu­loa Har­jat­tu­lan senio­rien yhdis­tet­tyyn kau­den pää­tök­seen ja pik­ku­jou­lui­hin Pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lun Wil­­hel­­mi­­na-Saliin torstaina […]