Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Etusivu

Etusivu

Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf & Country Club

Kilpailut 200x200

Kilpaile ja treenaa

Selaa kil­pai­lu­ja ja tapahtumia

Ilmoit­tau­du mukaan!

Kat­so kil­pai­lu­ka­len­te­ri

Kat­so tree­ni­ka­len­te­ri

Kat­so Senio­rei­den V‑S Liigapelit

Aloita Golf 200x200

Aloita golf

Alkeis­kurs­sit uusil­le har­ras­ta­jil­le kesä­kau­del­la joka maa­nan­tai ja lauantai

Lue lisää kurs­seis­ta

Yhteystiedot 200x200

Yhteystiedot

Cad­die­mas­ter
040 587 6523

Toi­mis­to
040 587 6296

Kaik­ki yhteys­tie­dot

Cad­die­mas­ter avoin­na klo 8–20

Ajankohtaista

Per­he­gol­fin kesän har­joi­tuk­set ja tee­mat Kesäl­lä har­joi­tel­laan yhdes­sä Har­jat­tu­las­sa joka kuu­kausi. Kesätreenit […]

Kesä­kau­den 2023 ohja­tut har­joi­tuk­set start­taa­vat Har­jat­tu­lan Ran­gel­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt avat­tu NexGolfiin. […]

Cad­die­mas­te­rin aukio­loa­jat: Per­jan­tai­na 28.4. klo 9:00 — 18:00 Lau­an­tai­na 29.4. klo 9:00 […]

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänä­kin kesä­nä Har­jat­tu­las­sa kesä­kuun toi­sel­la ja kol­man­nel­la viikolla. […]

Vuo­kra­pe­lioi­keu­det 2023 Koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 890 €  kesä­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 790 € […]

Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2023 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 8.3.2023 men­nes­sä:  Free Ran­ge koko peli­kau­den 2023 […]