Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Etusivu

Etusivu

Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf & Country Club

Kilpailut 200x200

Kilpaile ja treenaa

Selaa kil­pai­lu­ja ja tapahtumia

Ilmoit­tau­du mukaan!

Kat­so kil­pai­lu­ka­len­te­ri

Kat­so tree­ni­ka­len­te­ri

Aloita Golf 200x200

Aloita golf

Alkeis­kurs­sit uusil­le har­ras­ta­jil­le kesä­kau­del­la joka maa­nan­tai ja lauantai

Lue lisää kurs­seis­ta

Yhteystiedot 200x200

Yhteystiedot

Cad­die­mas­ter
040 587 6523

Toi­mis­to
040 587 6296

Kaik­ki yhteys­tie­dot

Cad­die­mas­ter toi­mis­to pal­ve­lee taas kel­lo 8–20!

Juhan­nuk­sen poik­keus aukioloajat

Per­jan­tai­na 24.6 8–18

Lau­an­tai­na 25.6 8–18

Ajankohtaista

Yleis­tä Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee klo 8–20 Juhan­nuk­sen poik­keus aukio­loa­jat Per­jan­tai­na 24.6 8–18 […]

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäse­net, Har­jat­tu­lan ken­tän vihe­riöt nume­rot 4 ja 6 on tänään […]

Yleis­tä Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee klo 8–20 Las­ten lei­ri 13.6–19.6 Maa­nan­tai 13.6. Yleistä […]

Var­mis­ta paik­ka­si nais­ten kau­den pää­ta­pah­tu­mas­sa. Ole nopea ja ilmoit­tau­du nyt. Vii­me vuonna […]

Arvoi­sat HGCC:n van­hem­mat, iso­van­hem­mat, sedät ja tädit! Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänäkin […]

Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2022 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 9.3.2022 men­nes­sä:  Free Ran­ge koko peli­kau­den 2022 1 x […]