Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttä

Kenttä

Har­jat­tu­lan täy­si­mit­tai­nen cham­pions­hip-tason kent­tä tar­jo­aa peli­nau­tin­toa kai­ken­ta­soi­sil­le pelaa­jil­le. Vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa pol­vei­le­va kent­tä on yksi Suo­men pisim­mis­tä, pituus klu­bi­teel­tä on 5885 met­riä. Ken­tän on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Kos­ti Kuronen.

Har­jat­tu­la Golf tar­jo­aa myös erin­omai­sen har­joit­te­lua­lu­een, jos­ta löy­ty­vät dri­ving ran­ge, put­ting, chip­ping ja pitc­hing green sekä har­joi­tus­bunk­ke­rit. Har­jat­tu­la Golf sijait­see Kaks­ker­ran saa­rel­la, 22 kilo­met­rin pääs­sä Turun kes­kus­tas­ta. Har­jat­tu­las­ta löy­tyy myös vene­sa­ta­ma, joten auton sijaan tän­ne pää­set myös käte­väs­ti vesitse.

Har­jat­tu­lan kent­tä on osa­ke­poh­jai­nen ja pelaa­jien omis­ta­ma. Osak­kei­ta on yhden­lai­sia ja yksi osa­ke antaa yhden pelioi­keu­den. Pelioi­keu­den voit myös vuo­kra­ta. Ken­tän yllä­pi­tä­mi­sek­si jokai­sel­ta osak­kee­no­mis­ta­jal­ta peri­tään vuo­tui­nen hoitovastike.

Väylät 1 18