Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Pukeutumisohje

Pukeutumisohje

Suo­men Golflii­ton hal­li­tus päät­ti pois­taa van­han pukeu­tu­mis­suo­si­tuk­sen maa­lis­kuus­sa 2013. Sii­tä läh­tien jokai­nen seu­ra on itse saa­nut mää­rit­tää, miten ken­täl­lä pukeudutaan.

Har­jat­tu­la Gol­fis­sa kun­nioi­tam­me lajin perin­tei­tä ja nou­da­tam­me jat­kos­sa­kin van­haa pukeu­tu­mis­oh­jet­ta. Tämän mukaan golf­vaa­te­tuk­seen eivät kuu­lu ver­ryt­te­ly­asut, far­kut, uima­housut tai biki­nit eikä mie­hil­lä kau­luk­se­ton t‑paita, hiha­ton pai­ta tai pukupaita.

Siis­ti ja asial­li­nen pukeu­tu­mi­nen on osa gol­fin eti­ket­tiä sekä kans­sa­pe­laa­jien kunnioittamista.

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.
hal­li­tus