Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Hinnasto

Hinnasto

 

Green Fee ‑hinnasto 2023

 • Vii­kon­lop­pui­sin (la-su) 70 €
 • Arki­sin 60 €
 • Junio­rit (21 v ja alle) ‑50 % yllä ole­vis­ta hinnoista
 • Aamu-ysi (½ kier­ros­ta väy­lät 10–18) 25 €
 • Osak­kaan vie­ras 45 €
 • Opis­ke­li­jat (opis­ke­li­ja­kort­ti esi­tet­tä­vä) 40 €

Green fee ‑mak­sut oikeut­ta­vat yhteen peli­kier­rok­seen. Kär­ryt sisäl­ty­vät green fee ‑mak­suun.

Vuokrapelioikeudet 2023

 • Koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 890 € 
  • kesä­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 790 €
  • hei­nä­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 590 €
  • elo­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 490 €
  • syys­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 390 €
 • Arki­pe­lioi­keus (ma-pe) kau­den alus­ta 750 € 
  • kesä­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 650 €
  • hei­nä­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 500 €
  • elo­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 400 €
  • syys­kuun alus­ta kau­den 2023 lop­puun 300 €
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen 20-kort­ti 850 €
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen 10-kort­ti 480 €
 • Opis­ke­li­jan koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 590 € (opis­ke­li­ja­kort­ti esitettävä)
 • Opis­ke­li­jan koko kau­den pelioi­keus toi­mis­to­mak­sul­la 440 € ( + 10 € toimistomaksu/ kierros)

Vuo­kra­pe­lioi­keus­tie­dus­te­lut tj. Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattulagolf.fi

Muu hinnasto 2023

HGCC ry:n kilpailumaksut 2023

 • Jäse­net: osa­kas­jä­se­net 15 €, muut aikuis­jä­se­net 20 €, junio­rit 10 €
 • Vie­raat: aikui­set 50-60 €, junio­rit 30 €

 

 • Gol­fau­tot: 40 € / kier­ros (osak­kaat 25 € / kier­ros)
 • Ran­ge: 3 € / pallokori
 • Pal­lo­kor­tit:
  • 10 koria 25 €  (osak­kaat 20 €)
  • 30 koria 60 €  (osak­kaat 40 €)