Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Hinnasto

Hinnasto

Green fee ‑hinnasto 2022

 • Vii­kon­lop­pui­sin (la-su) 65 €
 • Arki­sin 55 €
 • Junio­rit (21 v ja alle) ‑50 % yllä ole­vis­ta hinnoista
 • Aamu-ysi (½ kier­ros­ta väy­lät 10–18) 25 €
 • Osak­kaan vie­ras 40 €
 • Opis­ke­li­jat (opis­ke­li­ja­kort­ti esi­tet­tä­vä) 35 €

Green fee ‑mak­sut oikeut­ta­vat yhteen peli­kier­rok­seen. Kär­ryt sisäl­ty­vät green fee ‑mak­suun.

Vuokrapelioikeudet 2022

 • Koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 850 € 
  • kesä­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 750 €
  • hei­nä­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 575 €
  • elo­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 475 €
  • syys­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 350 €
 • Arki­pe­lioi­keus (ma-pe) kau­den alus­ta 725 € 
  • kesä­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 625 €
  • hei­nä­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 500 €
  • elo­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 400 €
  • syys­kuun alus­ta kau­den 2022 lop­puun 300 €
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen 20-kort­ti 800 €
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen 10-kort­ti 475 €
 • Opis­ke­li­jan koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 590 € (opis­ke­li­ja­kort­ti esitettävä)

Vuo­kra­pe­lioi­keus­tie­dus­te­lut tj. Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattulagolf.fi

Muu hinnasto 2022

HGCC ry:n kilpailumaksut 2022

 • Jäse­net: osa­kas­jä­se­net 15 €, muut aikuis­jä­se­net 20 €, junio­rit 10 €
 • Vie­raat: aikui­set 45–50 €, junio­rit 25 €

 

 • Gol­fau­tot: 40 € / kier­ros (osak­kaat 20 € / kier­ros)
 • Ran­ge: 2 € / pallokori
 • Pal­lo­kor­tit:
  • 10 koria 18 €  (osak­kaat 15 €)
  • 30 koria 45 €  (osak­kaat 30 €)