Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Hinnasto

Hinnasto

Green fee ‑hinnasto 2020

 • Vii­kon­lop­pui­sin (la-su) 60 €
 • Arki­sin 50 €
 • Junio­rit (21 v ja alle) ‑50 % yllä ole­vis­ta hinnoista
 • Aamu­ysi (½ kier­ros­ta väy­lät 10–18) 25 €
 • Osak­kaan vie­ras 40 €
 • Opis­ke­li­jat (opis­ke­li­ja­kort­ti esi­tet­tä­vä) 35 €

Green fee ‑mak­sut oikeut­ta­vat yhteen peli­kier­rok­seen.
Kär­ryt sisäl­ty­vät green fee ‑mak­suun.

Muu hinnasto 2020

HGCC ry:n kilpailumaksut 2020

 

Jäse­net: osa­kas­jä­se­net 15 €, muut aikuis­jä­se­net 20 €, junio­rit 10 €
Vie­raat
: aikui­set 45–50 €, junio­rit 25 €

Vuokrapelioikeudet 2020 Pelioikeuspoolista

 • Koko kau­den rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 795 €
 • kesä­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 695 €
 • hei­nä­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 500 €
 • elo­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 400 €
 • syys­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 300 €
 • Arki­pe­lioi­keus (ma-pe) kau­den alus­ta 650 €
 • kesä­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 550 €
 • hei­nä­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 400 €
 • elo­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 350 €
 • syys­kuun alus­ta kau­den 2020 lop­puun 250 €
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen 20-kort­ti 750 €
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen 10-kort­ti 400 €

Vuo­kra­pe­lioi­keus­tie­dus­te­lut tj. Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Vuo­kra­mai­lat: 25 €/kierros

Gol­fau­tot: 40 €/kierros (osak­kaat 25 €/kierros)

Ran­ge: 2 €/pallokori

Pal­lo­kor­tit:
10 koria 18 €  (osak­kaat 15 €)
30 koria 45 €  (osak­kaat 30 €)