Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Puolimatkan kioski

Puolimatkan kioski

Puolimatkan Kioski 640x480

Kios­kil­la tank­kaat ener­gia­va­jee­si ja tyy­dy­tät makean­näl­kä­si. Vali­koi­mis­sa muun muas­sa läm­pi­mät voi­lei­vät, gril­li­mak­ka­rat, hoda­rit ja kah­vi­lei­pää. Vir­voi­tus­juo­mien lisäk­si kios­kil­la on A‑oikeudet.

Kios­kin raken­nuk­ses­sa on myös wc-tilat mie­hil­le ja nai­sil­le. Ken­tän muut wc:t (kui­va­käy­mä­lät) löy­ty­vät väy­län 3 tai 7 ja 11 tai 13 jälkeen.

Kios­ki on aina auki, kun pelaa­jia riit­tää Nex­gol­fin mukaan.
Aukio­lon voit aina var­mis­taa cad­die­mas­te­ril­ta, jos olet epävarma.

Yhteys­tie­dot:
harjattula.klubiravintola@gmail.com