Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Klubi

Klubi

klubi-1_w640

Klu­bi­ta­los­sa toi­mii cad­die­mas­te­rin toi­mis­to, Pro Shop ja ravin­to­la. Lisäk­si ala­ker­ras­ta löy­ty­vät nais­ten ja mies­ten puku­huo­neet, suih­ku- ja sau­na­ti­lat pelaa­jien käyttöön.

Voit var­mis­taa ennen kier­ros­ta cad­die­mas­te­ril­ta, että sau­na on var­mas­ti läm­pi­mä­nä, kun palaat kier­rok­sel­ta. Var­sin­kin nais­ten sau­nan tilan­ne on hyvä var­mis­taa cad­die­mas­te­ril­ta, sil­lä sen kiu­as on kyt­ket­tä­vä erik­seen päälle.

Klu­bi­ta­lo auki cad­die­mas­te­rin aukio­loai­ko­jen mukaan.