Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Klubi

Klubi

klubi-1_w640

Klu­bi­ta­los­sa toi­mii cad­die­mas­te­rin toi­mis­to, Pro Shop ja ravin­to­la. Lisäk­si ala­ker­ras­ta löy­ty­vät nais­ten ja mies­ten puku­huo­net, suih­ku- ja sau­na­ti­lat pelaa­jien käyt­töön. Pyyh­keet löy­ty­vät pukeu­tu­mis­ti­lois­ta.

Voit var­mis­ta ennen kier­ros­ta cad­die­mas­te­ril­ta, että sau­na on var­mas­ti läm­pi­mä­nä, kun palaat kier­rok­sel­ta. Var­sin­kin nais­ten on hyvä tar­kis­taa asia.

Klu­bi on sul­ke­nut oven­sa.
Kii­tos golf­kau­des­ta 2019, näh­dään kevääl­lä 2020!