Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Green Card

Green Card

Golf Green Card

Green card ‑kokees­sa pää­set pelaa­maan Har­jat­tu­lan hie­nol­le ken­täl­le yhdes­sä gol­fo­pet­ta­jan ja peli­ka­ve­rei­den kans­sa. Pelaam­me muu­ta­man reiän, joi­den aika­na tulee huo­leh­tia sopi­vas­ta peli­no­peu­des­ta ja tie­tää perus­sään­nöt muka­van, jou­tui­san ja tur­val­li­sen pelaa­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Saat myös ideoi­ta pelii­si ja tutus­tut Har­jat­tu­la Gol­fin meininkiin.

Ajan­koh­ta sovi­taan gol­fo­pet­ta­jiem­me kanssa.

Hin­ta: 50 €/hlö

Kes­to 1–2 h