Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Alkeiskurssit

Alkeiskurssit

Ter­ve­tu­loa mukaan Har­jat­tu­lan golf­val­men­ta­jien PGA-pro Son­ja Kal­lion ja Lar­ri Ver­mo­lan vetä­mil­le gol­fin alkeiskursseille!

Alkeis­kurs­sin jäl­keen sinul­la on hyvä perus­tie­to ja ‑tai­to kai­kis­ta golflyön­neis­tä. Kurs­sil­la saa­tu­jen oppien avul­la pelaat ken­täl­lä suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Huo­maat, että gol­fin aloit­ta­mi­nen on help­poa ja muka­vaa ren­nos­sa ilmapiirissä.

Alkeis­kurs­sit sisäl­tä­vät ope­tuk­sen, Green Car­din sekä kai­ken tar­vit­ta­van oppi­ma­te­ri­aa­lin ja välineet.

Kurs­sin voi mak­saa pai­kan pääl­lä kätei­sel­lä tai voit pyy­tää sii­tä las­kun. Kurs­si kes­to on 5–6 tun­tia riip­puen osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä (2–8 henkilöä).

Aikui­set 130 €
alle 18‑v 100 €

Ajankohdat

  • La 21.5. klo 9–12 & Su 22.5. klo 17–20 (Son­ja)
  • Pe 27.5. klo 17–20 & La 28.5. klo 17–20 (Son­ja)
  • Ti 21.6. klo 17–20 & Ke 22.6. klo 17–20 (Son­ja)
  • La 9.7. klo 9–12 & Su 10.7. klo 17–20 (Son­ja)
  • La 6.8. klo 9–12 & Su 7.8. klo 17–20 (Son­ja)

Ilmoittautumiset

PGA pro Son­ja Kal­lio
puh: 040 849 6760
s‑posti: sonja.kallio@skgolf.fi

Pro Lar­ri Ver­mo­la
puh: 050 364 4050
s‑posti: larri.vermola@gmail.com

Golf Green Card