Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Alkeiskurssit

Alkeiskurssit

Ter­ve­tu­loa mukaan Har­jat­tu­lan golf­val­men­ta­jien PGA-pro Son­ja Kal­lion ja Lar­ri Ver­mo­lan vetä­mil­le gol­fin alkeis­kurs­seil­le!

Alkeis­kurs­sin jäl­keen sinul­la on hyvä perus­tie­to ja ‑tai­to kai­kis­ta golflyön­neis­tä. Kurs­sil­la saa­tu­jen oppien avul­la pelaat ken­täl­lä suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Huo­maat, että gol­fin aloit­ta­mi­nen on help­poa ja muka­vaa ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä.

Alkeis­kurs­sit sisäl­tä­vät ope­tuk­sen, Green Car­din sekä kai­ken tar­vit­ta­van oppi­ma­te­ri­aa­lin ja väli­neet.

Kurs­sin voi mak­saa pai­kan pääl­lä kor­til­la tai kätei­sel­lä tai voit pyy­tää sii­tä las­kun.

ALKEISKURSSI (6 H)

Alkeis­kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­kil­le gol­fis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Aiem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta. Sopii myös sinul­le, joka olet jo vähän lajia itsek­seen kokeil­lut ja haluat saa­da hyvän, ohja­tun alun har­ras­tuk­sel­le­si.

ma ja ke klo 18–21 tai
la ja su klo 16–19

aikui­set: 130 €
alle 18-vuo­ti­aat: 100 €

ALKEISKURSSI+ (9 H)

Arki-ilto­jen Alkeis­kurs­si plus­sal­la har­joi­tel­laan myös kurs­sin väli­päi­vä tiis­tai. Näin olet kurs­sin vii­mei­se­nä päi­vä­nä vie­lä­kin val­miim­pi läh­te­mään ken­täl­le. Sopii eri­tyi­sen hyvin sinul­le, jol­la ei ole pelis­tä aiem­paa koke­mus­ta. Vii­kon­lop­puplus­san eril­li­sel­lä peli­ker­ral­la pää­set pelaa­maan ken­täl­lä vähän enem­män ja saat hyvän star­tin omil­le kier­rok­sil­le­si.

ma, ti ja ke klo 18–21 tai
la–su klo 16–19 ja lisäk­si sovi­taan 3 h peli­ker­ta

aikui­set: 165 €
alle 18-vuo­ti­aat: 100 €

ILMOITTAUTUMISET

PGA pro Son­ja Kal­lio
puh: 040 849 6760
s‑posti: sonja.kallio@utu.fi

Pro Lar­ri Ver­mo­la
puh: 050 364 4050
s‑posti: larri.vermola@gmail.com

Toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen
puh: 040 754 5106
s‑posti: juha.laukkanen@harjattula.fi

Golf Green Card

Kurssit 2019

16.–17.7.ti-ke (6h)klo 18–21Son­ja
20.–21.7.la-su (6h)klo 16–19Son­ja
22.–24.7.ma-ke (6 tai 9h)klo 18–21Lar­ri
27.–28.7.la-su (6h)Huom. klo 10–13Lar­ri
30.–31.7.ti-ke (6h)klo 18–21Son­ja
3.–4.8.la-su (6h)klo 16–19Son­ja
5.–7.8.ma-ke (6 tai 9h)klo 18–21Lar­ri
10.–11.8.la-su (6h)Huom. klo 10–13Lar­ri
13.–14.8.ti-ke (6h)klo 18–21Son­ja
17.–18.8.la-su (6h)klo 16–19Son­ja
19.–21.8.ma-ke (6 tai 9h)klo 18–21Lar­ri
26.–28.8.ma-ke (6 tai 9h)klo 17–20Son­ja
31.8.–1.9.la-su (6h)klo 16–19Son­ja
2.–4.9.ma-ke (6 tai 9h)klo 17–20Lar­ri
7.–8.9.la-su (6h)Huom. klo 10–13Lar­ri
9.–11.9.ma-ke (6 tai 9h)klo 17–20Son­ja
14.–15.9.la-su (6h)klo 16–19Son­ja