Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous 2022

Ilmoit­tau­dun kau­den 2022 yhtiö­ko­kouk­seen 31.1.2022. Kokous jär­jes­te­tään Teams-kokouksena.