Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

20.12.2018

Suuraho 2015 W1024

 

 

Har­jat­tu­la Golf toi­vot­taa osak­kee­no­mis­ta­jil­leen, jäse­nil­leen ja yhteis­työ­kump­pa­neil­leen Hyvää ja Rau­hal­lis­ta Jou­lun­ai­kaa sekä menes­tyk­sel­lis­tä Uut­ta Vuot­ta 2019!

Har­jat­tu­la Golf Oy

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.