Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Pelioikeuspooli

Pelioikeuspooli

Poolin tarkoitus

Harjattula Golf & Country Club ry on jäsentensä pyynnöstä jäsenpalveluna toteuttanut kentän Pelioikeuspoolin. Järjestely mahdollistaa pelioikeuksien vuokraamisen keskitetysti ja halukkaat pelioikeuksien vuokraajat, kuten yhdistyksen vanhat ja uudet jäsenet, voivat hakeutua yhteen markkinapaikkaan kausipelioikeuden hankkimiseksi. Järjestely on vapaaehtoinen. Harjattula Golf & Country Club ry suosittelee Pelioikeuspooliin osallistumista niille osakkaille joilla on osakekohtaisia pelioikeuksia vapaasti vuokrattavissa, esim. yhdistyksen jäsenten käyttöön. Poolista kertyneet vuokratulot jaetaan tasan Pooliin osallistuneiden pelioikeuksien kesken. Poolia hallinnoi Harjattula Golf & Country Club ry.

Poolin säännöt

1 §

Osakas voi luovuttaa osakkeensa tuottaman pelioikeuden, kuitenkin maksimissaan kaksi (2 kpl) kappaletta / osakas, Harjattula Golf & Country Club ry:n hallintaan pelioikeuden vuokraamiseksi kolmannelle pelioikeuden luovuttaneiden yhteiseen lukuun (jäljempänä ”Pooli”) tekemällä Poolin hallinnointisopimuksen Harjattula Golf & Country Club ry:n kanssa.

2 §

Pooli muodostuu vuosittain kulloinkin hallinnointisopimuksen tehneistä osakkeista.

3 §

Osakas voi luovuttaa pelioikeutensa Poolin käyttöön viimeistään 1.5. mennessä kulloinkin kuluvaa vuotta maksettuaan yhtiövastikkeen sekä kaikki muut osakkeeseen kohdistuvat erääntyneet maksut kyseiseltä ja aikaisemmilta tilikausilta.

4 §

Pooliin luovutettua pelioikeutta ei voi käyttää muulla tavoin pelikauden aikana, eikä pelioikeuden käyttötapaa voi muuttaa kesken pelikauden. Osakas ei myöskään voi itse vuokrata kertaalleen Pooliin luovutettua pelioikeutta.

Pelioikeuden vuokraaminen ja tuottojen jakamien

5 §

Harjattula Golf & Country Club ry voi vuokrata pelioikeuden kolmannelle nimettynä pelioikeutena tai pelikorttina Harjattula Golf Oy:n hallituksen kulloinkin suosittamaan hintaan. Hintaa määriteltäessä huomioidaan jäljellä olevan pelikauden pituus ja vuokraamatta olevien pelioikeuksien määrä.

6 §

Kauden aikana kertyneet pelioikeuksien vuokratuotot maksetaan Pooliin osallistuneille osakkaille Pooliin luovutettujen pelioikeuksien suhteessa vähennettynä hallinnointipalkkiolla.

7 §

Poolin tuotto maksetaan osakkaan ilmoittamalle pankkitilille kauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.10. kulloinkin kuluvaa vuotta.

Pelioikeuspoolin hallinnointi ja päätöksenteko

8 §

Poolia hallinnoi Harjattula Golf & Country Club ry, Harjattulantie 84, 20900 Turku. Harjattula Golf & Country Club ry:n toiminnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö vastaa vuokrapooliin liittyvistä käytännön asioista ja organisoi sen toiminnan parhaaksi katsomallaan tavalla.

9 §

Harjattula Golf & Country Club ry säilyttää vuokratuista pelioikeuksista kertyviä tuottoja ja pitää tuotoista kirjaa pelikauden aikana. Toiminnanjohtaja raportoi Harjattula Golf & Country Club ry:n hallitukselle sekä Pooliin osallistuneille tarvittaessa, kuitenkin vähintään kauden päättymisen jälkeen.

10 §

Harjattula Golf & Country Club veloittaa hallinnointipalkkiona 5 % Pooliin kertyneistä tuotoista.

11 §

Harjattula Golf & Country Club ry:n hallituksella on oikeus päättää osakasta sitovasti kaikista Poolin toimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole nimenomaisesti määrätty näissä säännöissä.