Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Peliohjesääntö

Peliohjesääntö

Harjattula Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan tämän peliohjesäännön hyväksyy yhtiön hallitus.

Pelioikeus ja pelikortti

Yhtiöjärjestyksessä säädetään, että jokainen yhtiön osake tuottaa yhden pelioikeuden. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle tilikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Pelioikeuden haltija voi halutessaan vaihtaa pelioikeutensa 20 kerran pelikorttiin, jonka käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle tilikausittain.

Pelioikeus oikeuttaa pelaamiseen yhtiön omistamalla kentällä tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Pelioikeus on voimassa, kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat erääntyneet vastikemaksut viivästysseuraamuksineen kuluvalta ja aikaisemmilta vuosilta on maksettu yhtiölle kokonaisuudessaan.

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Tästä luovutuksesta on osakkeenomistajan ilmoitettava yhtiölle pelioikeudennimeämiskaavakkeella kirjallisesti. Pelioikeuden nimeämisen voi tehdä myös sähköisesti, kun nimeäjä on yksityishenkilö ja pelioikeus luovutetaan toiselle Harjattula Golf & Country Club ry:n jäsenelle.

Jos osakkeen omistaa juridinen henkilö (yritys tai yhteisö) voidaan pelikortti nimetä maksimissaan kolmelle (3) henkilölle golfyhtiön hallituksen harkinnan mukaisesti. Tämä koskee myös tavallisen henkilöosakkaan samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Nimetty henkilö voi tuoda pelikortilla kerrallaan korkeintaan kolme vierasta lähtöryhmässään. Nimetyn henkilön (pelikortin haltijan) täytyy pelata samassa ryhmässä vieraidensa kanssa. Pelikortin pelikerta oikeuttaa yhden henkilön yhteen pelikierrokseen. Hallitus voi myös päättää, että kustakin pelikorttiin vaihdetusta pelioikeudesta maksetaan erillinen vuotuinen maksu.

Nimetty pelioikeus koskee ko. henkilöä koko tilikauden ajan eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle pelioikeus voidaan kuitenkin vaihtaa, mikäli kauppakirjassa on osapuolten kesken näin sovittu.

Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan solmimaan yrityskohtaisia erillisiä yhteistyösopimuksia, joissa voidaan sopia edellä poikkeavista pelikortin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja tai rajoituksista. Pelikortti on voimassa sen tilikauden jona se on annettu ja jonka jälkeen se raukeaa.

Junioripelioikeus

Harjattula Golf Oy luovuttaa keskinäisellä sopimuksella Harjattula Golf & Country Club ry:lle oikeuden jakaa vuosittain kulloinkin voimassa olevaa juniorijäsenmaksua vastaan enintään 200 juniorijäsenen pelioikeutta. Junioreita ovat kulloinkin kuluvan toimintakauden aikana 21 vuotta täyttäneet tai sitä nuoremmat Harjattula Golf & Country Club ry:n jäsenet.

Juniorit saavat pelioikeutensa seuraavassa järjestyksessä:
1. osakkaiden lapset ja lastenlapset, joilla on ollut junioripelioikeus edellisellä kaudella.
2. osakkaiden lapset ja lastenlapset, joille on uusina jäseninä haettu junioripelioikeutta.
3. muut juniorit, joilla on ollut junioripelioikeus edellisenä vuonna.
4. pelioikeuden haltioiden lapset

Mikäli jäljelle jää vapaita junioripelioikeuksia, voidaan niitä antaa myös muille junioreille, jotka ovat hakeneet junioripelioikeutta. Nämä pelioikeudet myönnetään hakujärjestyksessä.

Pelaaminen Harjattula Golf Oy:n omistamalla kentällä

Harjattula Golf Oy:n osakkaat, pelioikeuden haltijat ja vieraspelaajat voivat pelata yhtiön
omistamalla kentällä seuraavin oikeuksin ja/tai rajoituksin:

Osakkeenomistajat
a. ajanvarausoikeus neljätoista (14) vuorokautta ennen lähtöaikaa itselleen ja maksimissaan kolmelle muulle pelaajalle omassa lähtöryhmässään.
b. nettiajanvaraus omilla tunnuksilla tai puhelinvaraus
c. oikeus tuoda maksimissaan kolme (3) vieraspelaajaa (osakkaan vieras) omassa
lähtöryhmässään 45 € Greenfee-hintaan (myös viikonloppuisin). Vieraspelaajan tasoitusraja osakkaan seurassa on hcp 54.
1b. Yritys-/ yhteisöomistajat
d. Yritys- ja yhteisöomistajat voivat nimetä yhden yhteyshenkilön, joka saa kohdan 1.
etuuden, kun hänelle on nimetty yrityksen tai yhteisön omistaman osakkeen
pelioikeus tai pelikortti.

Pelioikeuden tai pelikortin haltijat sekä junioripelioikeuden haltijat, jotka ovat Harjattula Golf & Country Club ry:n jäseniä (ei koske Vuosijäseniä)
a. ajanvarausoikeus viisi (5) vuorokautta ennen lähtöaikaa itselleen ja maksimissaan
kolmelle muulle (Vieraspelaajien tasoitusraja on hcp 36).
b. nettiajanvaraus omilla tunnuksilla.

Vuosijäsenet, vieraspelaajat, joilla on vuokrapelioikeus tai vuokrapelioikeus vaihdettuna pelikorttiin sekä vieraspelaajat, jotka pelaavat green fee:llä.
a. ajanvaraus kaksi (2) vuorokautta ennen lähtöä
b. Vuosijäsenten nettiajanvarausoikeus on kaksi (2) vuorokautta ennen lähtöaikaa. Vieraspelaajien nettivaraaminen on mahdollista green fee etukäteen maksamalla osoitteessa www.nexgolf.fi/hgcc
c. Vieraspelaaja joka on toisen kentän osakas, kierroshinta 45 €.

Kaikki edellä mainittujen ajanvarausaikojen ulkopuolella tehtävät varaukset tapahtuvat vain toimitusjohtajan luvalla. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa toimitusjohtajan solmimaan yrityskohtaisia erillisiä yhteistyösopimuksia, joissa voidaan sopia edellä poikkeavista ajanvarausoikeuksista ja tai -rajoituksista.