Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Osakasedut

Osakasedut

Edut 2019

 • Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2019 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 21.2.2019 men­nes­sä:
  • Free Ran­ge koko peli­kau­den 2019
  • 1 x koko läh­tö­ryh­mä arke­na (ma-pe) osak­kaan vie­raa­na veloi­tuk­set­ta (max 3 vie­ras­ta)
  • 1 x Klu­bi­ham­pu­ri­lai­nen veloi­tuk­set­ta Har­jat­tu­lan golfklu­bil­la
 • Lou­nais- ja Län­si­ran­ni­kon etu­kort­ti osak­kail­le jot­ka pelaa­vat oman osak­keen­sa itsel­le nime­tyl­lä pelioi­keu­del­la. 2 kierrosta/kausi/ kent­tä, hin­taan 30 €/kierros (kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen).
  • Ken­tät: Alas­ta­ro Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf Club, Aurin­ko Golf, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kan­kais­ten Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Meri-Tei­jo Golf, Nak­ki­la Golf, Rau­ma Golf, Salo Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Wiu­ri­la Golf & Count­ry Club sekä Yyte­ri Golf.
 • Gol­fau­ton vuo­kraus 25 €/kierros
 • 30 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 30 €
 • 10 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 15 €
 • Ajan­va­rausoi­keus 10 vrk ennen läh­tö­ai­kaa
 • Osa­kas­kil­pai­lu la 6.7.2019 (mak­su­ton)

2019 vaihtopäivät alueen muille kentille

Vaih­to­päi­vien päi­vä­mää­rät vah­vis­tam­me muka­na ole­vien kent­tien 2019 kil­pai­lu- ja tapah­tu­ma­ka­len­te­rien val­mis­tut­tua. Ilmoi­tam­me täs­tä myö­hem­min tar­kem­min. Alla ken­tät, jot­ka var­muu­del­la muka­na.

 • Kan­kais­ten Golf Mas­ku
 • Arc­hi­pe­la­gia Golf Parai­nen
 • Wiu­ri­la Golf Salo
 • Alas­ta­ro Golf
 • Salo Golf
 • Aurin­ko Golf Naan­ta­li

Varauk­set vie­ras­ken­til­le kent­tä­koh­tais­ten ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan.

Osa­ka­se­tui­hin tulee lisäyk­siä vie­lä ennen kau­den alkua, joten pidäm­me oikeu­den muu­tok­siin!

Share This