Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten Golf- ja Liikuntaleirit kesällä 2018

Lasten Golf- ja Liikuntaleirit kesällä 2018

16.2.2018

Suo­si­tut Las­ten Golf- ja Lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään jäl­leen Har­jat­tu­las­sa kesä­kuun alus­sa 2018. Lei­ri 1 (viik­ko 23) ma-pe 4.–8.6.2018 ja Lei­ri 2 (viik­ko 24) 11.–15.6.2018. Lei­rit sopi­vat niin lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, kuin jo aloit­ta­neil­le 6–13-vuotiaille lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­la Gol­fin Prot. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9.00 ja päät­ty­vät klo 15.30. Mukaan tar­vit­set vain sään­mu­kai­set ulkoi­lu­va­rus­teen, lip­pa­la­kin ja juo­ma­pul­lon. Muut väli­neet tule­vat jär­jes­tä­jän puo­les­ta (myös omia väli­nei­tä saa käyt­tää). Lei­rin lopuk­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Green Card.

Lei­rin hin­ta 185 €/hlö. (sis. lei­ri­pai­dan, ohjel­man, väli­neet, lou­naan, väli­pa­lan ja vakuu­tuk­set). Muis­ta ilmoit­taa myös pai­dan koko.

Kyse­lyt ja ilmoit­ta­tu­mi­set: Toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 sekä juha.laukkanen@harjattula.fi

Ter­ve­tu­loa mukaan haus­kaan joukkoon!

HGCC ry.