Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Väyläesittely

Väyläesittely

Vaylakartta 01 22

Väylä 1

Par 4
HCP 15

Tee 63 — 345 m
Tee 58 — 325 m
Tee 51 — 305 m
Tee 49 — 300 m
Tee 38 — 210 m

Hyvä, hel­poh­ko aloi­tus­rei­kä, par nelo­nen, jos­sa vaa­ra­na outit vasem­mal­la ja oikeal­la, jos­ta olet juu­ri tul­lut hio­mas­ta swin­giä­si. Huo­mioi myös out heti grii­nin takana.

Grafipro

Vaylakartta 02 22

Väylä 2

Par 4
HCP 3

Tee 63 — 360 m
Tee 58 — 355 m
Tee 51 — 235 m
Tee 49 — 230 m
Tee 38 — 230 m

Hymy hyy­tyy hel­pon alun jäl­keen. Sok­koa­vaus par-nelo­sel­la mität­tö­män kape­aan rän­niin rot­kon yli. Koh­ta­lai­nen­kaan avaus ei var­mis­ta estee­tön­tä pää­syä pie­nel­le, kal­te­val­le grii­nil­le. Jos sel­viät bogil­la, kier­rok­se­si on alka­nut hyvin.

Aura 300x100

Vaylakartta 03 22

VÄYLÄ 3

PAR 3
HCP 17

Tee 63 — 125 m
Tee 58 — 105 m
Tee 51 — 90 m
Tee 49 — 85 m
Tee 38 — 85 m

Lyhyt kol­mo­nen varus­tet­tu­na suu­rel­la bunk­ke­roi­dul­la grii­nil­lä. Kor­keus­e­ro saat­taa vai­keut­taa mailanvalintaa.

Europcar Moving Your Way

Vaylakartta 04 22

VÄYLÄ 4

PAR 4
HCP 14

Tee 63 — 335 m
Tee 58 — 320 m
Tee 51 — 315 m
Tee 49 — 305 m
Tee 38 — 195 m

Lyhyeh­kö par-nelo­nen ala­mä­keen. Vihe­riön oikeal­la puo­lel­la vaa­nii yksi Suo­men suu­rim­mis­ta bunk­ke­reis­ta. Hel­poh­ko tar­kan pelin pelaajalle.

Ds Laaturakenne Oy 300x100px

Vaylakartta 05 22

VÄYLÄ 5

PAR 3
HCP 7

Tee 63 — 210 m
Tee 58 — 205 m
Tee 51 — 185 m
Tee 49 — 175 m
Tee 38 — 100 m

Kii­peäm­me vuo­rel­le, jol­ta siin­tää näky­mä 200 met­rin pääs­sä ole­val­le erit­täin kal­te­val­le grii­nil­le, joka ei bunk­ke­rei­ta suo­jak­seen kai­paa. Vaa­tii pit­kää ja tark­kaa avaus­ta. Ken­tän han­ka­lin kolmonen.

Takomo

Vaylakartta 06 22

VÄYLÄ 6

PAR 5
HCP 2

Tee 63 — 530 m
Tee 58 — 505 m
Tee 51 — 425 m
Tee 49 — 420 m
Tee 38 — 360 m

Pit­kä, suo­rah­ko par-vii­si, joka teel­tä näyt­tää yksin­ker­tai­sel­ta, mut­ta vihe­riö­tä lähes­tyt­täes­sä alka­vat vai­keu­det bunk­ke­rei­den sekä nii­den välis­sä kas­va­van koi­vun muodossa.

Mehilainen Neo W300

Vaylakartta 07 22

VÄYLÄ 7

PAR 5
HCP 8

Tee 63 — 530 m
Tee 58 — 475 m
Tee 51 — 390 m
Tee 49 — 385 m
Tee 38 — 320 m

Äskei­sen vito­sen paluu­rei­kä, toi­nen vito­nen, jol­la hel­pom­pi grii­ni, mut­ta lopun ylä­mä­ki vaa­tii veronsa.

Vamos

Vaylakartta 08 22

VÄYLÄ 8

PAR 4
HCP 1

Tee 63 — 390 m
Tee 58 — 355 m
Tee 51 — 325 m
Tee 49 — 320 m
Tee 38 — 260 m

Erit­täin tar­kan avauk­sen vaa­ti­va pit­käh­kö nelo­nen, joka back­teel­tä vai­kut­taa lähes mah­dot­to­mal­ta. Kapea, aal­toi­le­va grii­ni ei tee rei­kää yhtään helpommaksi.

Rami Koivunen Palvelut Ky

Vaylakartta 09 22

VÄYLÄ 9

PAR 4
HCP 9

Tee 63 — 390 m
Tee 58 — 330 m
Tee 51 — 290 m
Tee 49 — 285 m
Tee 38 — 220 m

Ulos­me­non vii­mei­nen rei­kä ei anna mah­dol­li­suut­ta hel­lit­tää. Kes­ki­pit­kä nelo­nen kape­aan ala­mä­keen vaa­tii tark­kuut­ta. Parem­pi pysyä vasemmalla.

Mm Kuntotalo 300x100

Vaylakartta 10 22

VÄYLÄ 10

PAR 5
HCP 6

Tee 63 — 485 m
Tee 58 — 470 m
Tee 51 — 450 m
Tee 49 — 420 m
Tee 38 — 300 m

Ylhääl­tä lyö­tä­vä vito­nen, joka lopus­sa muut­tuu kapeak­si ennen nos­te­tul­le, hyvin bunk­ke­roi­dul­le grii­nil­le saa­pu­mis­ta. Antaa mah­dol­li­suu­den yrit­tää kah­del­la päälle.

KMarket 300x100

Vaylakartta 11 22

VÄYLÄ 11

PAR 3
HCP 16

Tee 63 — 180 m
Tee 58 — 155 m
Tee 51 — 145 m
Tee 49 — 120 m
Tee 38 — 120 m

Kes­ki­pit­kä, han­ka­lan bunk­ke­roi­dun vihe­riön omaa­va kol­mo­nen. Jos mis­saat grii­nin, mis­saa se vasemmalta.

Powera

Vaylakartta 12 22

VÄYLÄ 12

PAR 4
HCP 4

Tee 63 — 420 m
Tee 58 — 395 m
Tee 51 — 360 m
Tee 49 — 340 m
Tee 38 — 210 m

Ken­tän pisin nelo­nen, jos­sa ei näky­viä vaa­ro­ja ole oike­aa out­tia lukuu­not­ta­mat­ta. Klu­bi­pe­laa­jal­le han­ka­la saa­vut­taa kah­del­la lyönnillä.

Pohjola Vakuutus 300x100

Vaylakartta 13 22

VÄYLÄ 13

PAR 5
HCP 12

Tee 63 — 460 m
Tee 58 — 445 m
Tee 51 — 390 m
Tee 49 — 385 m
Tee 38 — 325 m

Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia anta­va vito­nen, jol­la roh­keim­mat yrit­tä­vät vesies­teis­tä huo­li­mat­ta kah­del­la pääl­le, joko naa­pu­ri­väy­län kaut­ta tai suoraan.

EJR Services Oy 300x100

Vaylakartta 14 22

VÄYLÄ 14

PAR 4
HCP 11

Tee 63 — 360 m
Tee 58 — 325 m
Tee 51 — 285 m
Tee 49 — 280 m
Tee 38 — 230 m

Lyhyt par-nelo­nen, jon­ka vasem­mas­sa reu­nas­sa vaa­nii han­ka­la kal­lio, min­kä kul­man san­ka­ri­mai­ses­ti ylit­tä­mäl­lä olet­kin lähes grii­nil­lä, joka ei ole­kaan muo­ton­sa vuok­si hel­poim­mas­ta päästä.

Sporttiapteekki 2021 300x100

Vaylakartta 15 22

VÄYLÄ 15

PAR 4
HCP 5

Tee 63 — 350 m
Tee 58 — 340 m
Tee 51 — 325 m
Tee 49 — 300 m
Tee 38 — 210 m

Met­sän yli suo­raan vihe­riöl­le. Tämä jyrk­kä dog leg ‑nelo­nen on tuhon­nut monen tulok­sen. Vii­sain­ta pela­ta lyhyeh­kö rei­kä väy­lää myö­ten, vesies­tei­tä varoen.

inhunt-group-logo_300x100

Vaylakartta 16 22

VÄYLÄ 16

PAR 4
HCP 13

Tee 63 — 365 m
Tee 58 — 320 m
Tee 51 — 270 m
Tee 49 — 265 m
Tee 38 — 215 m

Suo­ra nelo­nen, jos­sa vaa­ran aiheut­taa oikeal­la pit­kä vesies­te. Grii­ni koro­tet­tu, mut­ta muu­ten helppo.

Aboa Venture Management 300x100

Vaylakartta 17 22

VÄYLÄ 17

PAR 3
HCP 18

Tee 63 — 140 m
Tee 58 — 135 m
Tee 51 — 125 m
Tee 49 — 110 m
Tee 38 — 68 m

Kol­mo­nen, joka yksin­ker­tai­suu­del­laan hämää monet. Lii­an pit­kä avaus saat­taa aiheut­taa päänvaivaa.

Silja Line

Vaylakartta 18 22

VÄYLÄ 18

PAR 4
HCP 10

Tee 63 — 380 m
Tee 58 — 325 m
Tee 51 — 260 m
Tee 49 — 250 m
Tee 38 — 200 m

Jos tähän men­nes­sä on kaik­ki hyvin, älä vie­lä tuu­le­ta, sil­lä vii­mei­nen nelo­nen palaut­taa taa­tus­ti ruo­hon pin­nal­le. Avaus sok­ko­na aukos­ta oike­aa ulko­ra­jaa vält­täen, tämän jäl­keen käär­meen­muo­toi­sel­le vihe­riöl­le, joka on aiheut­ta­nut mon­ta mur­he­näy­tel­mää. Rei­kä, joka vaa­tii malttia.

Idea Group