Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Paikallis­säännöt

Paikallis­säännöt

Päivitetty 19.4.2021

Kastelulaitteiden kannet
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on pelilinjalla enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta, voi pelaaja vapautua haitasta säännön 16.1b nojalla. Pallon on oltava yleisellä pelialueella ja pelilinjan tarkoituksenmukainen.

Mittapaalut kentällä
Mittapaalut, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.

Sähköjohdot kentällä
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta paikasta, mistä edellinen lyönti suoritettiin (sääntö 14.6). Em. laitteet ja rakenteet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta (sääntö 16.1).

Päällystetyt tiet
Yleisellä pelialueella olevat päällystetyt tiet (hiekka tai asfaltti) ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta (sääntö 16.1).

Väylät 15/16
Alueella olevat pumppaamokoppi ja kaivorakennelma ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta (sääntö 16.1).

Etäisyysmittarit
Vain etäisyyttä mittaavan laitteen käyttö kilpailuissa on sallittu, ellei kilpailumääräyksissä toisin mainita. Laitteessa ei saa olla muita mittausominaisuuksia.

Lisäykset paikallissääntöihin (voimassa toistaiseksi)

Lipputangot
Lipputangot suositellaan pitämään paikallaan, mutta niiden nostamisesta ei rangaista.