Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Perhegolfia jälleen ke 5.4.

Perhegolfia jälleen ke 5.4.

30.3.2023

Per­he­gol­fin huh­ti­kuun tree­nit jär­jes­te­tään ensi ke 5.4. klo 18:00–19:00, tee­mal­la val­mii­na kesään Paik­ka on jäl­leen Vamos Itä­har­ju, Kale­van­tie 39, 20520 Tur­ku, http://vamospadel.fi/.

Tapah­tu­mas­sa on käy­tet­tä­vis­sä lai­na­mai­lo­ja kai­ken kokoi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Otat­han kui­ten­kin mah­dol­li­suuk­sien mukaan omat mai­lat mukaasi.

Pää­sem­me jäl­leen har­joit­te­le­maan sekä lyön­te­jä että lähi­pe­liä, ja perin­teek­si muo­dos­tu­nut tai­to­ki­sa lap­sil­le ja lap­sen­mie­li­sil­le luvassa

Näh­dään kes­ki­viik­ko­na 5.4. per­hei­den yhtei­ses­sä golf-treenissä!

Ter­ve­tu­loa!

Ilmoi­tat­han ennak­koon tulos­ta­si tai mikä­li sinul­la on kysyttävää:
Kat­ri: 045 788 18337 tai
Veli: 040 029 2415

Ystä­väl­li­sin terveisin
HGCC Junio­ri- ja Valmennustoimikunta