Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasedut 2023

Osakasedut 2023

8.2.2023

 • Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2023 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 8.3.2023 mennessä: 
  • Free Ran­ge koko peli­kau­den 2023
  • 1 x koko läh­tö­ryh­mä kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä osak­kaan vie­raa­na veloi­tuk­set­ta (max. 3 vierasta)
  • 1 x Klu­bi­lou­nas veloi­tuk­set­ta Har­jat­tu­lan klubiravintolassa
  • Osak­kaan Hole in One vakuu­tus omal­la ken­täl­lä (voi­mas­sa kil­pai­lu- ja harjoituskierroksilla)
 • Lou­nais- ja Län­si Ran­ni­kon Car­du-etu­kort­ti osak­kail­le, jot­ka pelaa­vat oman osak­keen­sa itsel­le nime­tyl­lä pelioi­keu­del­la tai peli­kor­til­la. 3 kierrosta/kausi/ kent­tä, hin­taan 30 € / kier­ros (kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen). Etu voi­mas­sa 2.5.2023 alkaen kau­den lop­puun asti. 
  • Ken­tät: Alas­ta­ro Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf Club, Aurin­ko Golf, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kan­kais­ten Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Meri-Tei­jo Golf, Nak­ki­la Golf, Rau­ma Golf, Salo Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Wiu­ri­la Golf & Count­ry Club sekä Yyte­ri Golf. 
 • HGCC ry:n kil­pai­lu­mak­su osak­kaal­le 15 € (nor­maa­li kil­pai­lu­mak­su 20 €)
 • Gol­fau­ton vuo­kraus 25 € / kier­ros
 • 30 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 40 €
 • 10 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 20 €
 • Ajan­va­rausoi­keus 14 vrk ennen läh­tö­ai­kaa (7 yhtä­ai­kais­ta varaus­ta kerralla)
 • Osa­kas­kil­pai­lut la 1.7.2023 ja la 16.9.2023 (mak­su­ton)

Talvikauden sisäharjoittelumahdollisuudet simulaattoreissa

Autoiluedut

Vaihtopelipäivät alueen muille osakaskentille

2023 vaih­to­päi­vät Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kail­le 25 € kierroshintaan.

 • Kan­kais­ten Golf Mas­ku Car­du-etu­kor­til­la ken­tän ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan.
 • Aurin­ko Golf Naan­ta­li kes­ki­viik­ko 14.6. ja tiis­tai 15.8.
 • Arc­hi­pe­la­gia Golf Parai­nen maa­nan­tai 29.5. ja maa­nan­tai 23.8.
 • Wiu­ri­la Golf Salo kes­ki­viik­ko 30.8.
 • Salo Golf Salo Car­du-etu­kor­til­la ken­tän ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan.
 • Alas­ta­ro Golf Loimaa

Ajan­va­rauk­set vie­ras­ken­til­le kent­tä­koh­tais­ten ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan. Varaus­ta teh­des­sä kan­nat­taa mai­ni­ta pelaa­van­sa osak­kai­den vaih­to­päi­vän kierrosta.

Osa­ka­se­tui­hin voi tul­la muu­tok­sia kau­den aika­na, joten pidäm­me oikeu­den muutoksiin!