Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kutsu yhtiökokoukseen 31.1.2024

Kutsu yhtiökokoukseen 31.1.2024

24.1.2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Harjattula Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31. päivänä tammikuuta 2024 klo 18:00 Paasikiviopiston auditoriossa osoitteessa Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Yhtiöjärjestyksen 8 § mukaan yhtiökokoukselle käsiteltäväksi kuuluvat asiat: https://harjattulagolf.fi/osakkaille/yhtiojarjestys/
  2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta 18 kk ajaksi hankkimaan vastikkeetta lahjoituksena enintään kymmenen (10) kappaletta kuolinpesille siirtyneitä yhtiön yhtiövelattomia osakkeita osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n suunnatusta hankinnasta säätämällä tavalla sekä 5 luvun 27 §:n tarkoittaman määräenemmistöpäätöksen nojalla. Hankinta edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä asiassa.

KOKOUSASIAKIRJAT JA OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Kokousasiakirjat on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiökokoukseen voivat osallistua osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakkeen omistajiksi yhtiön osakasluetteloon kokouspäivään mennessä. Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai valtakirjalla asiamiehen välityksellä.

Turussa 24. tammikuuta 2024
Harjattula Golf Oy
Hallitus