Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Hole In One ‑tilastot

Hole In One ‑tilastot

20.10.2023

Kaudella 2023 Harjattulassa yhdeksän onnekasta teki holarin

Väy­läl­lä 3 onnis­tu­jia oli Tero Tuo­mi­nen ja Olli Man­ni.

Väy­läl­lä 11 teki­jöi­nä oli Jar­mo Raa­ti­kai­nen, Han­nu Kaup­pi, Tai­ja Viklund sekä Juk­ka Sar­ka­nen.

Väy­läl­lä 17 uusi­tul­ta tii­aus­pai­kal­ta hola­rin löi­vät Nii­lo Suo­ma­lai­nen, Kris­tian Laak­so­nen ja Eva-Maria Jaak­ko­la

Onnit­te­lut kau­den onnistujille!

Kaut­ta aiko­jen Har­jat­tu­lan Hole In One ‑tilas­tot voit kat­soa täs­tä.