Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan Range auki

Harjattulan Range auki

12.4.2023

Har­jat­tu­lan Ran­ge on nyt avat­tu lyön­ti­har­joit­te­lua var­ten. Lyön­nit ainoas­taan lyön­ti­ma­toil­ta ja pal­lot itse­ke­ruu­na tasa- ja puo­li­tun­nein. Ran­gen alas­tu­loa­lue on vie­lä osit­tain lumen ja jään pei­tos­sa ja nopean sula­mi­sen takia (lumi, jää, rou­ta) vie­lä osit­tain erit­täin mär­kä. Tämä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun pal­lo­ja läh­tee kerää­mään. Koneel­lis­ta pal­lon­ke­ruu­ta ei mär­kyy­den takia pys­ty­tä vie­lä järjestämään.

Hyviä ensim­mäi­siä ulkolyöntejä!