Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

24.1.2022

Harjattula Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31. päivänä tammikuuta 2022 klo 18:00 Paasikiviopiston auditoriossa osoitteessa Harjattulantie 80, 20960 Turku. Koronatilanteesta johtuvien kokoontumisrajoitusten takia osakkaita pyydetään osallistumaan kokoukseen etäyhteyden (Microsoft Teams) kautta.

Etäyhteydellä tapahtuvaa osallistumista varten pyydämme osakkaita ilmoittautumaan kokoukseen seuraavan linkin kautta avautuvalla lomakkeella ennakkoon. https://harjattulagolf.fi/osakkaille/yhtiokokous-2022/

Pyydämme myös toimittamaan valtakirjalla tapahtuvista edustuksista valtakirjan/valtakirjat PDF-tiedostona ilmoittautumisen yhteydessä. Lähetämme kaikille kokoukseen ilmoittautuneille sähköisen linkin kokoukseen osallistumista varten kokouspäivänä.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Yhtiöjärjestyksen 8 § mukaan yhtiökokoukselle käsiteltäväksi kuuluvat asiat.
    https://harjattulagolf.fi/osakkaille/yhtiojarjestys/
  2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta 18 kk ajaksi hankkimaan vastikkeetta lahjoituksena enintään kymmenen (10) kappaletta kuolinpesille siirtyneitä yhtiön yhtiövelattomia osakkeita osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n suunnatusta hankinnasta säätämällä tavalla sekä 5 luvun 27 §:n tarkoittaman määräenemmistöpäätöksen nojalla. Hankinta edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä asiassa.
  3. Keskustelua osakas Heinosen yhtiökokoukselle osoittaman kirjeen johdosta.

KOKOUSASIAKIRJAT JA OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Kokousasiakirjat on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiökokoukseen voivat osallistua osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakkeen omistajiksi yhtiön osakasluetteloon kokouspäivään mennessä. Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Turussa 24. tammikuuta 2022

Harjattula Golf Oy
Hallitus