Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Punkkirokotusta tarjolla Harjattulassa ma 6.6. ja ma 4.7.

Punkkirokotusta tarjolla Harjattulassa ma 6.6. ja ma 4.7.

25.5.2022

Arvoi­sa vastaanottaja,

Yhteis­työ­kump­pa­nim­me Sporttiapteekki.fi jär­jes­tää Pyhän Hen­ri­kin aptee­kin ter­veys­pis­teen kans­sa roko­tus­päi­vän Puu­tiai­sai­vo­kuu­met­ta vas­taan Har­jat­tu­las­sa maa­nan­tai­na 6.6. ja maa­nan­tai­na 4.7. klo 13–19. Perus­ro­ko­tus­oh­jel­man mukai­ses­ti voit saa­da ensim­mäi­sen tai toi­sen rokot­teen sekä tehosterokotteen.

Puu­tiai­sai­vo­kuu­me­ro­ko­tus tapah­tuu Har­jat­tu­lan Golfklu­bin tilois­sa ja pai­kal­le voit tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Tie­do­te asias­ta tämän pos­tin liit­tee­nä. Tie­dus­te­lut myös nume­ros­ta 02–275 2176 (Pyhän Hen­ri­kin apteekki).

Roko­tus­ter­vei­sin,
HGCC

Punkkirokotusta Tarjolla Harjattulassa