Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasedut 2022

Osakasedut 2022

8.2.2022

 • Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2022 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 9.3.2022 mennessä: 
  • Free Ran­ge koko peli­kau­den 2022
  • 1 x koko läh­tö­ryh­mä kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä osak­kaan vie­raa­na veloi­tuk­set­ta (max. 3 vierasta)
  • 1 x Klu­bi­lou­nas veloi­tuk­set­ta Har­jat­tu­lan klubiravintolassa
  • Osak­kaan Hole in One vakuu­tus omal­la ken­täl­lä (voi­mas­sa kil­pai­lu- ja harjoituskierroksilla)
 • Lou­nais- ja Län­si Ran­ni­kon Car­du-etu­kort­ti osak­kail­le, jot­ka pelaa­vat oman osak­keen­sa itsel­le nime­tyl­lä pelioi­keu­del­la tai peli­kor­til­la. 3 kierrosta/kausi/ kent­tä, hin­taan 30 € / kier­ros (kort­ti on henkilökohtainen). 
  • Ken­tät: Alas­ta­ro Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf Club, Aurin­ko Golf, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kan­kais­ten Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Meri-Tei­jo Golf, Nak­ki­la Golf, Rau­ma Golf, Salo Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Wiu­ri­la Golf & Count­ry Club sekä Yyte­ri Golf.
 • HGCC ry:n kil­pai­lu­mak­su osak­kaal­le 15 € (nor­maa­li kil­pai­lu­mak­su 20 €)
 • Gol­fau­ton vuo­kraus 20 € / kier­ros
 • 30 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 30 €
 • 10 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 15 €
 • Ajan­va­rausoi­keus 14 vrk ennen läh­tö­ai­kaa (7 yhtä­ai­kais­ta varaus­ta kerralla)
 • Osa­kas­kil­pai­lut la 2.7.2022 ja la 10.9.2022 (mak­su­ton)

Talvikauden sisäharjoittelumahdollisuudet simulaattoreissa

 • Leaf Aree­nan 365golfin simu­laat­to­ris­sa, lue lisää täs­tä
 • Vamos Itä­har­jun simu­laat­to­rit arki­sin klo 06:00–15:00 20 €/h ja klo 15:00–22:00 30 €/h. Ajan­va­raus suo­raan Vamos Itä­har­jun verk­ko­si­vuil­ta https://vamositaharju.fi/
 • Golf­puo­din simu­laat­to­rit — 15% nor­maa­li­hin­nois­ta. Varauk­set Golf­puo­din verk­ko­si­vuil­ta https://www.golfpuoti.fi/simulaattori/

Autoiluedut

Vaihtopelipäivät alueen muille osakaskentille

2022 vaih­to­päi­vät Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kail­le 20 € kierroshintaan.

 • Kan­kais­ten Golf Mas­ku (Car­du-etu­kort­tioh­jel­man puitteissa)
 • Aurin­ko Golf Naan­ta­li 29.7. ja 20.9.
 • Arc­hi­pe­la­gia Golf Parai­nen ma 18.7. ja ti 6.9.
 • Wiu­ri­la Golf Salo ti 9.8. ja ma 12.9.
 • Salo Golf Salo ma 25.7. ja ma 15.8.
 • Alas­ta­ro Golf Loi­maa ma 11.7. ja pe 26.8.

Ajan­va­rauk­set vie­ras­ken­til­le kent­tä­koh­tais­ten ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan. Varaus­ta teh­des­sä kan­nat­taa mai­ni­ta pelaa­van­sa osak­kai­den vaih­to­päi­vän kierrosta.

Osa­ka­se­tui­hin voi tul­la muu­tok­sia kau­den aika­na, joten pidäm­me oikeu­den muutoksiin!