Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Klubimestaruus­kisat 2022

Klubimestaruus­kisat 2022

3.8.2022

Hyvät seu­ram­me jäsen,

Seu­ram­me kulu­van kau­den Klu­bi­mes­ta­ruuk­sis­ta pela­taan la 20.8. – su 21.8.2022

Klu­bi­mes­ta­ruu­det rat­ko­taan kaik­ki­aan kuu­des­sa (6) tasoi­tuk­set­to­mas­sa Scratch-lyön­ti­pe­li­sar­jas­sa ja jär­jes­tyk­ses­sä Mie­hetSenio­ri­mie­hetVete­raa­nit, Nai­setSenio­ri­nai­set sekä Junio­rit. Kai­kis­sa sar­jois­sa pela­taan kak­si­päi­väi­nen kilpailu.

Mies­ten sar­jas­sa pela­taan kol­me kier­ros­ta (54 rei­kää) siten, että lau­an­tai­na pela­taan 36 rei­kää ja sun­nun­tai­na 18 rei­kää. Muis­sa sar­jois­sa pela­taan 18 + 18 rei­kää. Mies­ten sar­jan lau­an­tain toi­nen kier­ros ajoi­te­taan niin, että osal­lis­tu­jil­la on aikaa ruo­kail­la ja vir­kis­täy­tyä kier­ros­ten välis­sä. Samoin sun­nun­tain mies­ten kol­man­nen kier­rok­sen läh­döt ovat aikai­sin­taan klo 13:00.

Arvo­kil­pai­lu­jen tapaan aloi­tam­me molem­pi­na kil­pai­lu­päi­vi­nä väliai­ka­läh­döin ja sar­joit­tain alk. klo 08:00. Kil­pai­lut pela­taan joko kah­den tai kol­men hen­gen ryh­mis­sä, riip­puen eri sar­jo­jen osal­lis­tu­ja­mää­ris­tä. Sun­nun­tai pela­taan kään­ne­tys­sä sar­ja­jär­jes­tyk­ses­sä sekä lau­an­tain tulos­ten mukai­ses­sa paremmuusjärjestyksessä.

Pal­kin­to­jen jako on välit­tö­mäs­ti kun­kin sar­jan tulos­ten var­mis­tut­tua. Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan kun­kin sar­jan kol­me paras­ta lah­ja­kor­tein. Lisäk­si molem­pien päi­vien kol­me paras­ta tasoi­tuk­sel­lis­ta lyön­ti­pe­li­tu­los­ta, kaik­ki sar­jat huo­mioi­den, pal­ki­taan lah­ja­kor­tein. Par­haan SCR-tulok­sen teh­nyt mies ja nai­nen, kaik­ki sar­jat huo­mioi­den, saa­vat oman nime­tyn ”Klu­bi­mes­ta­ri” ‑park­ki­pai­kan käyt­töön­sä, aina seu­raa­viin mes­ta­ruus­ki­soi­hin asti.

Kil­pai­li­joil­le tar­jo­taan keit­to­lou­nas molem­pi­na kil­pai­lu­päi­vi­nä. Kil­pai­lu on jäse­nil­lem­me maksuton.

Tar­kem­mat kil­pai­lu­mää­räyk­set ja kil­pai­luoh­je ovat tämän pos­tin liit­tee­nä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://hgcc.nexgolf.fi tai Cad­die­mas­ter puh. 040 587 6523.

Ter­ve­tu­loa mukaan Klu­bi­mes­ta­ruus­ki­soi­hin ja haas­ta­maan oma peli­ta­so gol­fin perin­tei­sim­mäs­sä muodossa!

HGCC
Kilpailutoimikunta