Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentänhoitajaksi kaudelle 2022

Kentänhoitajaksi kaudelle 2022

18.1.2022

Haem­me kau­del­le 2022 työn­te­ki­jöi­tä ken­tän­hoi­don tehtäviin.

Tar­jol­la on moni­puo­lis­ta ulko­työ­tä golf­ken­täl­lä. Työ­teh­tä­vät koos­tu­vat pää­asias­sa koneel­li­ses­ta ken­tän­hoi­dos­ta ja kun­nos­tuk­ses­ta. Myös fyy­sis­tä­kin työ­tä on. Emme edel­ly­tä haki­jal­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta ken­tän­hoi­dos­ta. Kaik­kiin töi­hin annam­me pereh­dy­tyk­sen. Gol­fin laji­tun­te­mus on plussaa.

Edel­ly­täm­me

  • ilois­ta ja rei­pas­ta asennetta
  • 18 vuo­den ikää sekä ajokorttia
  • Kykyä itse­näi­seen työhön

Työ­suh­de on mää­rä­ai­kai­nen ja kes­to on 2–6kk välil­tä. Työ­ai­ka on 6:00–14:00. Töi­tä on myös tar­jol­la vii­kon­lop­pui­sin. Nou­da­tam­me golf-alan työehtosopimusta.

Lisä­tie­to­ja ja hakemukset:

Kent­tä­mes­ta­ri

Juho Sil­lan­ta­ka

0444918748

juho.sillantaka@harjattulagolf.fi