Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Jäsenistön treenit käyntiin ensi viikolla

Jäsenistön treenit käyntiin ensi viikolla

14.5.2022

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Son­jan ja Lar­rin ohjaa­mat tee­mat­ree­nit käyn­nis­ty­vät ensi vii­kol­la maa­nan­tai­na 16.5. Vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten, har­joit­te­lem­me ohja­tus­ti joka toi­nen viik­ko ja 1,5 tun­tia ker­ral­laan. Ilmoit­tau­tu­mi­nen aikuis­ten har­joi­tuk­siin on nyt avat­tu. ilmoit­tau­tu­mi­nen omil­la jäsen­tun­nuk­sil­la https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­ta kil­pai­lut. Muis­tu­tuk­se­na var­sin­kin uusil­le jäse­nil­lem­me, nämä ohja­tut har­joi­tuk­set ovat jäse­nil­lem­me veloituksettomat.

Tree­nien aikataulut:

  • Let’s Golf maa­nan­tai­sin kel­lo 17.30–19.00: Golf­ker­ho vas­ta gol­fin aloit­ta­neil­le 8–12-vuotiaille lapsille.
  • Mie­het tiis­tai­sin kel­lo 17.00–18.30
  • Start­ti­ryh­mä tiis­tai­sin kel­lo 18.30–20.00
  • Senio­rit kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 17.00–18.30
  • Nai­set kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 18.30–20.00
  • Per­he­golf per­jan­tai­sin klo 18. Koh­de­ryh­mä­nä lap­si­per­heet, jot­ka halua­vat tutus­tua lajiin ja aloit­taa lajin har­ras­ta­mi­sen. Tar­kem­mat tie­dus­te­lut per­he­gol­fiin liit­tyen, Veli Vir­ta­nen veli.elias.virtanen@gmail.com tai puh. 0400 292 415.

Van­hem­mat junio­rit (har­ras­te- ja kil­pa­ryh­mä) har­joit­te­le­vat vii­me vuo­den mal­liin. Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set Son­ja Kal­liol­le sonja.kallio@skgolf.fi tai puh. 040 8496 760.

Hyvää tree­ni­ke­sää toivottaa,
HGCC Val­men­nus- junioritoimikunta