Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Hole In One ‑tilastot

Hole In One ‑tilastot

13.10.2022

Kaudella 2022 Harjattulassa kuusi onnekasta teki holarin

Ensim­mäi­nen HIO syn­tyi heti ken­tän auet­tua 30.4. Vap­pu­aat­to­na, kun Tei­ja Wes­ter­holm löi pal­lon kup­piin väy­läl­lä 3.
Seu­raa­va onnis­tu­ja oli tou­ko­kuus­sa Mar­ko Vir­ta komeas­ti väy­läl­lä 5.

Kesä- ja hei­nä­kuu oli­vat hola­ri­va­pai­ta kuukausia.

Elo­kuus­sa lisä­si Ant­ti Jor­mak­ka HIO-lis­tal­le yhden onnis­tu­mi­sen väy­läl­le 17.
Syys­kuus­sa kuit­ta­si Nii­lo Suo­ma­lai­nen vie­lä väy­län 11 itselleen.

Loka­kuus­sa hola­rei­ta teh­tail­tiin­kin tiu­hem­paan tah­tiin. Mika Leh­ti onnis­tui 9.10. väy­läl­lä 3 ja Mikael Hag­ström 12.10. väy­läl­lä 11.

Onnit­te­lut kau­den onnistujille!

Kaut­ta aiko­jen Har­jat­tu­lan Hole In One ‑tilas­tot voit kat­soa täs­tä.