Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

20.1.2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Harjattula Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29. päivänä tammikuuta 2021 klo 17:00 Paasikiviopiston auditoriossa, osoitteessa Harjattulantie 80, Turku. Koronatilanteesta johtuvien kokoontumisrajoitusten takia, toivomme vahvasti osakkaita osallistumaan kokoukseen etäyhteyden (Microsoft Teams) kautta.

Etäyhteyden muodostamista varten pyydämme osakkaita ilmoittautumaan kokoukseen ennakkoon sähköpostilla yhtiön toimitusjohtajan sähköpostiosoitteeseen juha.laukkanen@harjattula.fi Samassa yhteydessä pyydämme myös ilmoittamaan osake/ osakkeet, joita kokouksessa edustaa sekä toimittamaan valtakirjalla tapahtuvista edustuksista valtakirjat sähköisesti em. sähköpostiosoitteeseen. Lähetämme kokoukseen ilmoittautuneille paluupostina sähköisen linkin kokoukseen osallistumista varten.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Yhtiöjärjestyksen 8 § mukaan yhtiökokoukselle käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

  – esitetään tilinpäätös, tase ja toimintakertomusta vastaavat tiedot
  – esitetään tilintarkastuskertomus
  – tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  – vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  – tilikauden tuloksesta päättäminen
  – hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
  – 2021 hoito- ja rahoitusvastikkeesta päättäminen
  – hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  – valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  – valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja

 2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta 18 kk ajaksi hankkimaan vastikkeetta lahjoituksena enintään kymmenen (10) kappaletta kuolinpesille siirtyneitä yhtiön yhtiövelattomia osakkeita Osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n suunnatusta hankinnasta säätämällä tavalla sekä 5 luvun 27 §:n tarkoittaman määräenemmistöpäätöksen nojalla. Hankinta edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä asiassa.

KOKOUSASIAKIRJAT JA OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Kokousasiakirjat on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiökokoukseen voivat osallistua osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakkeen omistajiksi yhtiön osakasluetteloon kokouspäivään mennessä. Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Turussa 20. tammikuuta 2021

Harjattula Golf Oy
Hallitus