Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Uudet väyläesittelyt

Uudet väyläesittelyt

30.7.2021

Harjattulan väylät on kuvattu

Dro­ne on pyyh­käis­syt kesän aika­na yli Har­jat­tu­lan ken­tän ja näky­mät on tal­len­net­tu videolle.

Löy­dät yksit­täi­set tal­len­teet jokai­ses­ta väy­läs­tä erik­seen väy­lä­ku­vauk­sien yhtey­des­tä. Koko ken­tän väy­lät on koot­tu myös yhdek­si videok­si.

Kuvauk­sen suo­rit­ti Ilmakuvausjkl.