Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tapahtumat 7.6.–13.6.

Tapahtumat 7.6.–13.6.

7.6.2021

 

Maanantai 7.6.2021

Yleis­tä
Nex­Golf viik­ko­ka­len­te­ri auki klo 7–20.
Klu­bi­ra­vin­to­lan keit­tiö on jat­kos­sa auki su-to klo 17.30 asti ja pe-la 19.30 asti.

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit Har­jat­tu­las­sa täl­lä ja ensi vii­kol­la. Varo­vai­suut­ta liikenteessä!

Väy­lil­lä 11 ja 16 kuva­taan maa­nan­tai­na klo 19.30–23.30 elo­ku­vaa. Kysei­set väy­lät saat­ta­vat täl­lä aika­vä­lil­lä olla het­kit­täin pois käytöstä.

Maa­nan­tai­na Sport­tiap­tee­kin ja Pyhän Hen­ri­kin aptee­kin ter­veys­pis­teen punk­ki­ro­ko­tus­päi­vä. Punk­ki­ro­ko­te HGCC jäse­nil­le 45€.

Lar­ri ja Sonja

Klo 9–15.30 Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit har­joi­tusa­lu­eel­la ja klubilla
Klo 16.45–19.15 Green card ‑kurs­si har­joi­tusa­lu­eel­la (Lar­ri)

Tiistai 8.6.2021

Lar­ri ja Sonja

Klo 9–15.30 Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit har­joi­tusa­lu­eel­la ja klubilla
Klo 17.00–18.20 Start­ti­ryh­män tree­nit (Lar­ri)
Klo 18.30–19.50 Mies­ten tree­nit (Lar­ri)

Senio­rit
Tors­tain viik­ko­ki­saa var­ten vara­tut ajat vapau­te­taan klo 16.

Keskiviikko 9.6.2021

Lar­ri ja Sonja
Klo 9–15.30 Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit har­joi­tusa­lu­eel­la, ken­täl­lä ja klubilla
Klo 16–17.30 Senio­rei­den tree­nit (Son­ja)
Klo 17.30–19 Nais­ten tree­nit (Son­ja)
Klo 17.30–20.00 Green card ‑kurs­si har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä (Lar­ri)

Yleis­tä
M&M Kun­to­ta­lo open. Läh­döt alkaen klo 14.00

Torstai 10.6.2021

Lar­ri ja Sonja
Klo 9–15.30 Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit har­joi­tusa­lu­eel­la, ken­täl­lä ja klubilla

Senio­rit
Viik­ko­kil­pai­lu. Kil­pai­lu­kier­rok­sen voi pela­ta tors­tai­na mihin aikaan tahan­sa. Kil­pai­lu­mak­su 3€.

Perjantai 11.6.2021

Lar­ri ja Sonja


Klo 9–15.30 Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit har­joi­tusa­lu­eel­la, ken­täl­lä ja klubilla
Klo 16.30–17.50 Let’s Golf ‑jun­nu­jen tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la (Lar­ri)
Klo 18.00–20.00 Per­he­golf har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä (Hen­rik, Larri)

Nais­toi­mi­kun­ta
Ilmoit­tau­tu­mi­set kesä­kuun kisaan klo 16 mennessä.

Lauantai 12.6.2021

Yleis­tä

Sei­ko Open by Kel­lo­lii­ke Salo­nen on siir­ret­ty heinäkuulle

Sunnuntai 13.6.2021

Nais­toi­mi­kun­ta
Varauk­set tiis­tain nais­ten viik­ko­ki­sa­läh­töi­hin vii­meis­tään klo 16 men­nes­sä (yli­mää­räi­set peli­pai­kat vapautetaan)

Nais­ten kesä­kuun kisa