Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tapahtumat 17.5.–23.5.

Tapahtumat 17.5.–23.5.

16.5.2021

 

Maanantai 17.5.2021

Yleis­tä
Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee jat­kos­sa 8–20.
Nex­Golf viik­ko­ka­len­te­ri auki klo 7–20.
Sau­nat ja puku­huo­neet ovat taas nor­maa­lis­ti käytössä.
Bägi­häk­ki­va­ras­ton luk­ko on vaih­det­tu sun­nun­tai­na 16.5.. Uuden avai­men voit nou­taa cad­die­mas­te­rin toimistosta.

Nais­toi­mi­kun­ta
Viik­ko­kil­pai­lua var­ten sul­je­tut läh­döt ava­taan klo 16.00.

Tiistai 18.5.2021

Lar­ri ja Sonja
Start­ti­ryh­män tree­nit 17–18.20 (Lar­ri)
Mies­ten tree­nit 18.30–19.50 (Lar­ri)
Acti­ve-junio­ri­ryh­män har­joi­tuk­set 17–19 (Son­ja)

Nais­toi­mi­kun­ta
Nais­ten viik­ko­kil­pai­lu, kil­pai­lu­mak­su 3€
Sul­je­tut läh­döt 17.00–17.30 varat­ta­vis­sa cad­die­mas­te­rin kautta.
Kil­pai­lu­kier­rok­sen voi pela­ta minä päi­vä­nä tahansa.

Senio­rit
V‑S Senio­ri­lii­gan vie­ra­sot­te­lu UGK — HGCC 
Tors­tain viik­ko­ki­saa var­ten sul­je­tut varaa­mat­to­mat ajat ava­taan klo 16.

Keskiviikko 19.5.2021

Lar­ri ja Sonja
Senio­rei­den tree­nit 16–17.30 (Son­ja)
Nais­ten tree­nit 17.30–19 (Son­ja)

Torstai 20.5.2021

Senio­rit
Viik­ko­kil­pai­lu. Kil­pai­lu­kier­rok­sen voi pela­ta tors­tai­na mihin aikaan tahan­sa. Kil­pai­lu­mak­su 3€.

Perjantai 21.5.2021

Lar­ri ja Sonja
Let’s Golf ‑jun­nu­jen tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la 16.30–17.50 (Lar­ri)
Per­he­golf har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä 18.00–20.00 (Lar­ri, Henrik)
Acti­ve-junio­ri­ryh­män har­joi­tuk­set 17–20 (Son­ja)

Lauantai 22.5.2021

Senio­rit
Har­jat­tu­la Senior Open (ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 20.5. klo 15)

Sunnuntai 23.5.2021