Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tapahtumat 10.5.–16.5.2021

Tapahtumat 10.5.–16.5.2021

9.5.2021

Seniorit

Tasoi­tuk­set­to­man rei­kä­pe­lin kaa­vio on luo­tu ja löy­dät sen koti­si­vuil­ta.
V‑S Senio­ri­lii­gan vie­ra­sot­te­lu Uudes­sa­kau­pun­gis­sa seu­raa­van vii­kon tiis­tai­na 18.5.2021, ilmoit­tau­tu­mi­nen NexGolfissa.

Maanantai 10.5.2021

Yleis­tä
Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee jat­kos­sa 8–18.
Nex­Golf viik­ko­ka­len­te­ri auki klo 8–20.

Senio­rit
Kes­ki­vii­kon viik­ko­ki­saa var­ten sul­je­tut varaa­mat­to­mat ajat vapau­te­taan klo 16.00.

Tiistai 11.5.2021

Lar­ri ja Sonja
Green card ‑kurs­si har­joi­tusa­lu­eel­la klo 10.30–13.00, 2 pv, 2 paik­kaa jäl­jel­lä (Lar­ri)
Acti­ve-junio­ri­ryh­män har­joi­tuk­set 17–19 (Son­ja)
Start­ti­ryh­män tree­nit 17–18.20 (Lar­ri)
Mies­ten tree­nit 18.30–19.50 (Lar­ri)

Keskiviikko 12.5.2021

Lar­ri ja Sonja
Green card ‑kurs­si har­joi­tusa­lu­eel­la klo 10.30–13.00, 2 pv, 2 paik­kaa jäl­jel­lä (Lar­ri)
Senio­rei­den tree­nit 16–17.30 (Son­ja)
Nais­ten tree­nit 17.30–19 (Son­ja)

Senio­rit
Viik­ko­kil­pai­lu poik­keuk­sel­li­ses­ti kes­ki­viik­ko­na, kil­pai­lu­mak­su 3e.
Viik­ko­kil­pai­lu­kier­rok­sen voit pela­ta mihin kel­lon­ai­kaan tahan­sa ja mil­tä tiil­tä tahansa.

Torstai 13.5.2021

Perjantai 14.5.2021

Lar­ri ja Sonja
Let’s Golf ‑jun­nu­jen tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la 16.30–17.50 (Lar­ri)
Acti­ve-junio­ri­ryh­män har­joi­tuk­set 17–20 (Son­ja)
Per­he­golf har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä 18.00–20.00 (Lar­ri, Henrik)

Lauantai 15.5.2021

Sunnuntai 16.5.2021

KM-rei­kä­pe­li­kar­sin­ta, läh­döt alkaen klo 09:00

Ilmoit­tau­tu­mi­nen nais­ten tiis­tain viik­ko­ki­sa­läh­töi­hin päät­tyy su klo 16.