Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelu käynnistyy ti 30.11.2021

Talviharjoittelu käynnistyy ti 30.11.2021

23.11.2021

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n tal­vi­har­joit­te­lu käyn­nis­tyy ensi vii­kon tiis­tai­na 30.11. Vamos Itä­har­jul­la. Son­ja Kal­lion ja Lar­ri Ver­mo­lan ohjaa­mat har­joi­tuk­set ovat seu­ram­me jäse­nil­le mak­sut­to­mia. Ohjat­tu­jen har­joi­tus­ten lisäk­si käy­tös­säm­me on 2 tun­nin yleis­vuo­ro aina lau­an­tai­sin. Myös yleis­vuo­ro on jäse­nil­lem­me mak­su­ton. Seu­raa­vas­sa tal­vi­har­joi­tusa­jat ja ryhmät:

Tiis­tai­sin (alk. 30.11.)
klo 16–17 Seniorit
klo 18–19 Miehet
klo 19–20 Starttiryhmä

Lau­an­tai­sin (alk. 4.12.)
klo 10–12 (vapaa­vuo­ro, ei etukäteisilmoittautumista)

Sun­nun­tai­sin (alk. 5.12.)
klo 18–19 Naiset

(Huom. Har­joi­tus­vuo­ro­ja ei ole Jou­lu­päi­vä­nä la 25.12. ja Tapa­nin­päi­vä­nä su 26.12.)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tal­vi­har­joit­te­luun on nyt avat­tu 2.1.2022 asti https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­sa kil­pai­lut. Ilmoit­tau­tu­mi­nen omil­la jäsentunnuksilla.

Mak­si­mi osal­lis­tu­ja­mää­rää on rajat­tu 20 henk./ har­joi­tus­ta­pah­tu­ma. Käy­tös­sä on 12 lyön­ti­mat­toa sekä lähi­pe­lia­lue. Muis­tat­han myös peruut­taa ilmoit­tau­tu­mi­se­si ajois­sa, jos et käy­tä varaa­maa­si har­joi­tus­ker­taa. Näin saam­me rajal­li­sen kapa­si­tee­tin tehok­kaas­ti käyt­töön. Seu­raam­me tal­vi­har­joit­te­lun suju­vuut­ta ja muu­tam­me käy­tän­tei­tä tarvittaessa.

Ajo-ohje Vamos Itä­har­jul­le löy­tyy seu­raa­vas­ta lin­kis­tä https://vamositaharju.fi/#yhteystiedot. Ovi­koo­din sisä­pai­koi­tuk­seen löy­dät Nex­Golf ‑ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, koh­das­ta esittely.

Junio­rei­den tal­vi­har­joit­te­lus­ta tie­do­tam­me erik­seen junio­ri- ja val­men­nus­toi­mi­kun­nan kautta.

Hyvää tal­vi­har­joit­te­lua!

Golf­ter­vei­sin,
HGCC