Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Fraidei Kuppi pe 1.10.

Fraidei Kuppi pe 1.10.

6.9.2021

Fraidei Kuppi 1920x1080 Px

Perinteinen Fraidei kuppi järjestetään samanlaisena kuin viime vuonna! 

Pää­te­tään kausi pelaa­mal­la. Vaik­ka et oli­si osal­lis­tu­nut yhteen­kään nais­ten kisaan täl­lä kaudella,
olet ter­ve­tul­lut mukaan. Aikai­sem­pien vuo­sien toi­vei­ta kuun­nel­len pelaam­me 9 rei­kää, jos­ta kaik­ki saavat
itsel­leen nor­maa­lin peli­tu­lok­sen. Nyt ei siis ”has­su­tel­la”, mut­ta halua­maan­sa läm­mi­ket­tä voi bägiin vara­ta. 

Peli­muo­to: PB 9r

Lisäk­si jouk­kue­ki­sa, joka sel­vi­ää pai­kan päällä.

Hin­ta: noin 12 € vii­ni­pul­lo, väril­lä ei ole väliä

Pal­kin­not: Vii­ni­pul­lo­ja. Voit­ta­jal­le eni­ten, seu­raa­vil­le vähän vähem­män. Kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le pul­lo­ja ei siis rii­tä pal­kin­nok­si — vain par­hail­le. 

Mukaan mah­tuu 20 nopeinta!

Kisaan ilmoit­tau­tu­mi­nen ke 29.9. klo 16 men­nes­sä Nex­Gol­fiin tai cad­die­mas­te­ril­le! 


Kisan jälkeen ollaan yhdessä

Meil­le on varat­tu 50/50 Bistro & Puo­dis­ta pöy­dät. Siir­rym­me sin­ne siis mah­dol­li­sim­man pian kisan jälkeen.
Ruo­kai­luun meil­lä on aikaa klo 22 asti. Ajan sääs­tä­mi­sek­si ruu­at tila­taan etukäteen.
Käy kat­so­mas­sa 50/50:n menu tääl­tä https://www.5050.fi/menu/

Ilmoit­tau­du erik­seen jäl­ki­pe­lei­hin 50/50:n nais­ten spos­tiiin hgcc.naiset@gmail.com
ke 29.9. men­nes­sä ja ker­ro mitä haluat syö­dä.
Kukin mak­saa syö­mi­sen­sä pai­kan päällä.

PS Jos käy niin ikä­väs­ti, että sää ei 1.10 ole­kaan iha­na syys­sää, kokoon­nu­taan silti
50/50 Bis­toon klo 19 syö­mään, muis­te­le­maan kaut­ta ja ehkä puhu­maan jo tulevastakin.