Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Scratch Tour by Golfpuoti

Scratch Tour by Golfpuoti

20.5.2021

Scratch Tour Banneri Px 1024x300

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan Var­si­nais-Suo­men avoi­mel­le golf­mes­ta­ruus­kier­tu­eel­le! Vii­si osa­kil­pai­lua, vii­del­lä eri ken­täl­lä. Peli­muo­to­na on 18 reiän lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­sia. Kil­pai­lu pela­taan back teel­tä (sininen/valkoinen). Kil­pai­lu jär­jes­te­tään nyt kol­mat­ta ker­taa. Edel­li­se­nä vuon­na kil­pai­lus­sa näh­tiin 224 kil­pai­lusuo­ri­tus­ta. Muka­na oli erit­täin kova­ta­soi­sia kil­pai­li­joi­ta jo tasoi­tus­ten­kin puo­les­ta, mikä näkyi myös kovis­sa lyöntipelituloksissa.

Kier­tue start­taa tänä vuon­na Aurin­ko Gol­fis­ta 23.5. ja päät­tyy Aura Gol­fiin 18.9.

Ilmoit­tau­tu­mi­set osa­kil­pai­lui­hin tapah­tu­vat suo­raan osa­kil­pai­lu­ken­tän Cad­die­mas­te­rin, Nex­Gol­fin tai Tee­Ti­men kautta.

Kauden 2021 osakilpailut

Kilpailumaksu:

Osa­kil­pai­lun kil­pai­lu­mak­su on 20 € kysei­sen ken­tän pelioi­keu­den omaa­vil­ta ja 40 € muil­ta. Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää lounaan.

Ilmoittautuminen:

Ilmoit­tau­du mukaan osa­kil­pai­lui­hin osa­kil­pai­lu­ken­tän Cad­die­mas­te­rin, Nex­Gol­fin tai Tee­Ti­men kautta.

Pelimuoto:

18 reiän lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­sia, taka­tii (valkoinen/sininen).

Säännöt:

Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan ylei­siä voi­mas­sao­le­via gol­fin sään­tö­jä sekä jär­jes­tä­vän ken­tän kil­pai­lu­koh­tai­sia kil­pai­lu­mää­räyk­siä. Tasa­tu­los­rat­kai­su: Mate­maat­ti­nen: vii­mei­set 9 rei­kää, vii­mei­set 6 rei­kää, vii­mei­set 3 rei­kää, vii­mei­nen 1 reikä.

Palkinnot:

Ran­kin­gin vii­si (5) paras­ta pal­ki­taan kat­ta­vin tuo­te­pal­kin­noin vii­mei­sen kil­pai­lun jäl­keen. Jokai­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa pal­ki­taan vii­si (5) paras­ta pelaajaa.

Osallistumisoikeus:

Jokai­seen kil­pai­luun mah­tuu mukaan 80 osal­lis­tu­jaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Mikä­li kil­pai­lui­hin on tuli­joi­ta enem­män kuin 80 pelaa­jaa voi­daan osal­lis­tu­mis­paik­ko­ja lisä­tä. Ran­kin­gin vii­si (5) paras­ta pää­se­vät aina halu­tes­saan mukaan kil­pai­luun. Kil­pai­lun­joh­ta­ja­na toi­mii kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa vas­taa­va kil­pai­lun johtaja/tuomari.

Ranking-pisteytys

Huom! Vii­mei­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa on luvas­sa 1,5 ker­tai­set pis­teet. Kol­me paras­ta osa­kil­pai­lusi­joi­tus­ta ote­taan huo­mioon rankingissa.

Sija
1. 100 pistettä
2. 80 pistettä
3. 70 pistettä
4. 60 pistettä
5. 50 pistettä
6. 45 pistettä
7. 35 pistettä
8. 30 pistettä
9. 25 pistettä
10. 20 pistettä
11. 15 pistettä
12. 14 pistettä
13. 13 pistettä
14. 12 pistettä
15. 11 pistettä
… …
25. 1 pistettä

Scratch Tour by Golfpuotia yhteistyössä järjestämässä vuodesta 2017

Scratch Tour Banneri 2px 1024x300