Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasetuja talveen

Osakasetuja talveen

4.12.2021

Osa­ka­se­tu­ja tar­jol­la gol­fin tal­vi­har­joit­te­luun ja auton pikapesuun.

Leaf Aree­na

Osa­ka­se­tu gol­fin tal­vi­har­joit­te­luun 365Golfin simu­laat­to­ris­sa Leaf Aree­nal­la. Osak­kaa­nam­me, sinul­la on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää simu­laat­to­ri­pe­laa­mis­ta ja ‑har­joit­te­lua edul­li­seen 20 € tun­ti­hin­taan. Etu on voi­mas­sa ainoas­taan osak­kail­lem­me, eikä ole siir­ret­tä­vis­sä eteen päin. Tämän pos­tin liit­tee­nä ovat varaus- ja toi­min­taoh­jeet em. edun hyö­dyn­tä­mi­seen. Lue lisää täältä

Vamos Padel Itä­har­ju ja uudis­tu­nut Golf­puo­ti Bra­hen­ka­tu 20

Kysy myös osa­ka­se­tu­hin­taa Vamos Padel Itä­har­jun simu­laat­to­rei­hin sekä Golf­puo­din juu­ri avat­tui­hin simu­laat­to­rei­hin. Etu­hin­nat molem­piin saa­ta­vis­sa ilmoi­tuk­sel­la Har­jat­tu­la Gol­fin osa­kas. Etu­hin­nat ovat voi­mas­sa ainoas­taan osakkaillemme.

info@vamospadel.fi puh. 050 476 9998 sekä golfpuoti@golfpuoti.fi puh. 02 2345 305.

Auton pika­pe­su Car­du-osa­kas­kor­til­la Nes­te Hämeentie

Osa­ka­se­tu auton pika­pe­suun Nes­te Hämeen­tiel­le voi­mas­sa Car­du-osa­kas­kor­tin etu­ku­pon­geil­la. Kiil­to­pe­su hin­taan 14,90 €.

Koro­na­ti­lan­ne on muut­tu­nut jäl­leen vaka­vak­si. Kun käy­tät osa­ka­se­tu­ja, muis­ta toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja kaik­kia koro­na­ti­lan­teen vaa­ti­mia suo­si­tuk­sia nou­dat­taen. Simu­laat­to­ri­golf on muu­ten paras­ta 2–4 hen­gen ryh­mäl­lä, joten tut­tu ja tur­val­li­nen peli­po­ruk­ka kasaan ja vir­tu­aa­li­ken­täl­le. Pysy­tään terveenä!

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy