Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasedut 2021

Osakasedut 2021

27.2.2021

 • Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2021 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 25.2.2021 mennessä: 
  • Free Ran­ge koko peli­kau­den 2021
  • 1 x koko läh­tö­ryh­mä kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä osak­kaan vie­raa­na veloi­tuk­set­ta (max. 3 vierasta)
  • 1 x Klu­bi­lou­nas veloi­tuk­set­ta Har­jat­tu­lan klubiravintolassa
 • Lou­nais- ja Län­si Ran­ni­kon etu­kort­ti osak­kail­le jot­ka pelaa­vat oman osak­keen­sa itsel­le nime­tyl­lä pelioi­keu­del­la. 3 kierrosta/kausi/ kent­tä, hin­taan 30 € / kier­ros (kort­ti on henkilökohtainen). 
  • Ken­tät: Alas­ta­ro Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf Club, Aurin­ko Golf, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kan­kais­ten Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Meri-Tei­jo Golf, Nak­ki­la Golf, Rau­ma Golf, Salo Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Wiu­ri­la Golf & Count­ry Club sekä Yyte­ri Golf.
 • HGCC ry:n kil­pai­lu­mak­su osak­kaal­le 15 € (nor­maa­li kil­pai­lu­mak­su 20 €)
 • Gol­fau­ton vuo­kraus 20 € / kier­ros
 • 30 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 30 €
 • 10 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 15 €
 • Ajan­va­rausoi­keus 10 vrk ennen lähtöaikaa
 • Osa­kas­kil­pai­lut la 3.7.2021 ja la 11.9.2021 (mak­su­ton)
 • Tal­vi­kau­del­la sisä­har­joit­te­lu­mah­dol­li­suus Leaf Aree­nal­la 365golfin simu­laat­to­ris­sa, lue lisää tie­dot­tees­ta: https://harjattulagolf.fi/kausi-2020/osakasetu-golfin-sisaharjoitteluun/
 • Padel Har­jat­tu­lan padel-ken­täl­lä 20 € / h. Hin­ta sisäl­tää kent­tä­vuo­kran, mai­lat ja pal­lot. Kent­tä­va­rauk­set, mak­sut, lai­na­mai­lat ja ‑pal­lot caddiemasterilta.

Autoiluedut

Vaihtopelipäivät alueen muille osakaskentille

Kaik­ki muka­na ole­vat ken­tät tar­joa­vat kak­si (2 kpl) 20 € hin­tais­ta kier­ros­ta Har­jat­tu­lan osakkaille.

 • Kan­kais­ten Golf Mas­ku tiis­tai 25.5. ja per­jan­tai 10.9.
 • Aurin­ko Golf Naan­ta­li per­jan­tai 4.6. ja tiis­tai 24.8.
 • Arc­hi­pe­la­gia Golf Parai­nen kes­ki­viik­ko 5.5. ja maa­nan­tai 19.7.
 • Wiu­ri­la Golf Salo tiis­tai 29.6. ja kes­ki­viik­ko 18.8.
 • Salo Golf Salo tiis­tai 11.5. ja tiis­tai 13.7.
 • Alas­ta­ro Golf Loi­maa kes­ki­viik­ko 30.6. ja maa­nan­tai 6.9.

Ajan­va­rauk­set vie­ras­ken­til­le kent­tä­koh­tais­ten ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan. Varaus­ta teh­des­sä kan­nat­taa mai­ni­ta pelaa­van­sa osak­kai­den vaih­to­päi­vän kier­ros­ta, sovit­tuun 20 € osa­kas­hin­taan. Osa­ka­se­tui­hin voi tul­la muu­tok­sia kau­den aika­na, joten pidäm­me oikeu­den muutoksiin!