Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lajiin tutustuminen su 13.6.

Lajiin tutustuminen su 13.6.

31.5.2021

Harjattulan naiset viettävät Valtakunnallista naisten sunnuntaita 13.6. pelin merkeissä ja kutsuvat mukaansa kierrokselle naisia tutustumaan koukuttavaan harrastukseen.

Sinul­la on ken­ties ystä­vä tai tut­tu, joka on kiin­nos­tu­nut lajis­ta. Vink­kaa hänel­le tilai­suu­des­ta. Tai ken­ties se olet sinä itse.

Päi­vän aika­na saa kon­kreet­ti­ses­ti tun­tu­maa, mil­lai­nen har­ras­tus golf on. Aikai­sem­paa koke­mus­ta lajis­ta ei tar­vit­se. Mikä­li kui­ten­kin innos­tuu, seu­rauk­se­na voi olla pal­jon lii­kun­taa rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa, uusia ystä­viä ja parem­pi kunto.

Päivän tutustumisohjelma

alk. klo 10.00 Läh­tö peli­ryh­män muka­na kentälle
Käve­lyä ryh­män muka­na 9 väy­lää. Kes­to noin 2 h / noin 5 km.  Peli­muo­to on haus­ka, ei niin viral­li­nen naru­ki­sa, jos­sa tutus­tu­jan kädet­kin ovat avuksi.

alk. klo 13.00 Tutus­tut gol­fiin harjoitusalueilla 
Lyön­tien kokei­lua ja opetusta.

alk. klo 14.30 Lop­pu­pe­lit klubille
Tilai­suus kuul­la ja kysyä lisää lajis­ta ja har­ras­tuk­sen aloittamisesta.

Hinta 10 € / tutustuja  

sis. kent­tä­kä­ve­lyn, laji­ko­kei­lun ja kah­vit­te­lut klubilla

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja tie­dus­te­lut to 10.6. men­nes­sä hgcc.naiset@gmail.com