Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Klubimestaruuskisat lähestyvät

Klubimestaruuskisat lähestyvät

5.8.2021

Arvoi­sa seu­ram­me jäsen,

Seu­ram­me 2021 Klu­bi­mes­ta­ruus­ki­sat pela­taan la 14.8. – su 15.8. Ehdit siis ilmoit­tau­tua vie­lä mukaan.

Klu­bi­mes­ta­ruu­det rat­ko­taan kaik­ki­aan kuu­des­sa (6) tasoi­tuk­set­to­mas­sa sar­jas­sa. Mie­het, Nai­set, Senio­ri­mie­het, Senio­ri­nai­set, Vete­raa­nit sekä Junio­rit. Kai­kis­sa sar­jois­sa pela­taan kak­si­päi­väi­nen kil­pai­lu, lop­pu­tu­lok­sen muo­dos­tues­sa molem­pien päi­vien yhteistuloksesta.

Mies­ten sar­jan kol­me kier­ros­ta (54 rei­kää) pela­taan kah­te­na 27 reiän koko­nai­suu­te­na siten, että lau­an­tai­na pela­taan ensi 18 rei­kää sekä 9 rei­kää (etu­ysi). Sun­nun­tai­na aloi­te­taan väy­läl­tä 10 ja pela­taan ensi 9 rei­kää (takay­si) sekä sen jäl­keen 18 rei­kää normaalisti.

Arvo­kil­pai­lu­jen tapaa aloi­tam­me molem­pi­na kil­pai­lu­päi­vi­nä väliai­ka­läh­döin sar­joit­tain klo 08.00 jat­kuen osal­lis­tu­ja­mää­rä huo­mioi­den n. klo 13:00 asti. Kil­pai­lut pela­taan joko kah­den tai kol­men hen­gen ryh­mis­sä, riip­puen eri sar­jo­jen osal­lis­tu­ja­mää­ris­tä. Sun­nun­tai pela­taan sar­joit­tain kään­ne­tys­sä, lau­an­tain tulos­ten mukai­ses­sa paremmuusjärjestyksessä.

Kil­pai­li­joil­le tar­jo­taan keit­to­lou­nas molem­pi­na kilpailupäivinä.

Pal­kin­to­jen jako on välit­tö­mäs­ti kun­kin sar­jan tulos­ten var­mis­tut­tua. Par­haan SCR-tulok­sen teh­nyt mies ja nai­nen kaik­ki sar­jat huo­mioi­den, saa­vat oman nime­tyn ”Klu­bi­mes­ta­ri” ‑park­ki­pai­kan käyt­töön­sä aina seu­raa­viin mes­ta­ruus­ki­soi­hin asti.

Kil­pai­lu­mää­räyk­set ja kil­pai­luoh­je toi­mi­te­taan kai­kil­le ilmoit­tau­tu­neil­le ennen kil­pai­lua. Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://hgcc.nexgolf.fi tai Cad­die­mas­ter puh. 040 587 6523.

Ter­ve­tu­loa mukaan Klubimestaruuskisoihin!

HGCC
Kilpailutoimikunta