Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentän aukiolosta

Kentän aukiolosta

29.10.2021

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Har­jat­tu­lan golf­kent­tä on auki alus­ta­vas­ti sun­nun­tai­hin 7.11. asti sää­va­rauk­sel­la. Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee joka päi­vä klo 9:00–15:00. Klu­bi­ra­vin­to­las­sa kah­vi­la­pal­ve­lut. Puo­li­mat­kan kios­ki on auki mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Kios­kin aukio­lo kan­nat­taa tar­kis­taa cad­die­mas­te­ril­ta kier­rok­sel­le ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Syk­sy on ken­tän peli­pin­noil­le kulut­ta­vaa ja kas­vi­tau­ti­herk­kää aikaa. Nyt jos kos­kaan on jokai­sen ken­täl­lä liik­ku­jan tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­seen. Syys­sa­tei­den peh­mit­tä­mäl­lä ken­täl­lä on voi­mas­sa autokielto.

Hyvää vii­kon­lop­pua ja hyviä syyskierroksia!

Har­jat­tu­la Golf