Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kastelujärjestelmän saneeraus

Kastelujärjestelmän saneeraus

17.6.2021

Hyvä Harjattula Golf Oy:n osakas,

Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa kenttämme kastelujärjestelmän saneerauksesta kesä-elokuun aikana. Tutustuthan tiedotteen sisältöön huolellisesti.

Miksi kastelujärjestelmän saneeraus on päätetty toteuttaa?

Nykyisen kastelun perusjärjestelmä on vuodelta 1989 ja on tämän päivän mittapuulla auttamattomasti vanhentunut. Vaikka järjestelmäohjausta on päivitetty ohjausyksikön, kenttäkaapeloinnin, sadettimien ja pumppujen osalta vuosien varrella, vain kokonaisvaltaisella saneerauksella saadaan varmistettua laadukas peliareena kaikissa olosuhteissa myös tulevilla kausilla.

Nykyinen sadetusjärjestelmä toimii sarjoissa, eli vain tietty määrä viheriö-, väylä- tai lyöntipaikkasadetuksia voi olla yhtä aikaa päällä. Sadetinsarjat saavat kasteluveden runkolinjaston kautta. Yksittäiset sadettimet ovat manuaalisesti säädettäviä ns. sektorisadettimia. Näin niiden tarkempi yksittäisohjaus ei ole mahdollista, kuten nykyaikaisissa järjestelmissä. Jokainen sadetussarja on häiriöherkän magneettiventiilin takana, jotka säätelevät kasteluvedenveden pääsyä sadettimille

Miten uudistettu kastelujärjestelmä eroaa nykyisestä?

Uudistetulla kastelujärjestelmällä varmistamme kentän kasteluveden saannin kaikissa olosuhteissa. Sadetustekniikka päivittyy veden viennin, kulutuksen, sadettimien ohjauksen, veden käyttömäärän, toimintavarmuuden, järjestelmän vedenpaineen ja sähkönkulutuksen osalta 2020-luvulle. Tehtävä investointi on vaikutukseltaan pitkäaikainen ja se vahvistaa kentällemme myönnettyä GEO-ympäristösertifioinnin edellytyksiä edelleen.

Uuden järjestelmän avulla kasteluvesi kohdistetaan tarkasti ja tehokkaasti sinne, missä sitä tarvitaan, aina yksittäisen sadettimen tasolle asti. Kastelun peitto paranee, vaikka veden kulutus samalla vähenee ja hävikkiä tulee vähemmän. Samalla uusittu kastelujärjestelmä avaa mahdollisuuden kentän muille pelipintojen uudistuksille (viheriöt, lyöntipaikat, väylät), kun koko pelialueen vedensaanti on jatkossa varmistettu.

Onko kenttämme pelikuntoinen kastelujärjestelmän saneerauksen aikana?

Uuden asennustekniikan ansiosta saneerauksen aiheuttama häiriö kentän normaalille käytölle on minimaalinen ja pelaamista kentällä voidaan jatkaa keskeytyksettä koko projektin ajan. Kulloinkin työn alla oleva griini pelataan hetkellisesti tilapäisgriinille eli ns. talvigriinille, jotta työturvallisuus ja työn nopea edistyminen voidaan taata.

Putkiston ja kenttäkaapelin asennus tapahtuu ns. auraustekniikalla, jolla minimoidaan pelialueelle kohdistuva perinteinen kaivuutyö. Sadettimien asennukseen liittyvät kaivuutyöt tehdään Harjattula Golfin omalla kalustolla oman kenttähenkilökuntamme toimesta.

Saneerausprojekti on jaettu kahteen osaan:

  1. Kesäkuun aikana on jo aloitettu valmistavia töitä, jolloin tehdään putkisto- ja kaapelivetojen tarvitsemat tienalitukset, vaihdetaan uudet sulkuventtiilit sekä tarvittavat tietotekniikan esiasennukset huoltohallille ja pumppaamolle. Väylien 16 ja 18 alueelle upotetaan uutta runkolinjaa n. 400 m.
  2. Uusien sadettimien ja kenttäkaapelin asennus alkaa heinäkuun alusta ja kestää elokuun ensimmäiselle viikolle.

Saneerauksen toteutus ja projektin johto on Rain Bird-kastelujärjestelmiä edustavalla Schetelig Oy:llä. Projektin valvojana yhtiömme puolelta toimii kenttämestari Juho Sillantaka. Sillantaka vastaa myös projektin asiatarkistuksesta tehtyjen työtuntien ja käytettyjen materiaalien osalta.

Rain Bird-järjestelmä on käytetyin kastelujärjestelmä maailmassa ja myös nykyinen kastelujärjestelmämme. Saman toimittajan valinta varmistaa saneerauksen teknisen onnistumisen. Järjestelmä on kenttähenkilökunnallemme entuudestaan tuttu ja olemme myös olleet tyytyväisiä luotettavaan ja nopeaan järjestelmätukeen toimittajan osalta.

Mitä kastelujärjestelmän uusiminen maksaa ja miten investointi rahoitetaan?

Kastelujärjestelmän saneerauksen kustannus on 250 000 €. Saneeraus rahoitetaan korkosuojatulla pankkilainalla. Laina ei kohdistu yhtiön ulkona oleville osakkeille perinteisenä yhtiölainana vaan se otetaan erillisenä rahoituslainana ja lyhennetään tulorahoituksella. Tällä rahoitusrakenteella varmistetaan, ettei investoinnilla ole välitöntä vaikutusta osakekohtaiseen yhtiövastikkeeseen.

Kenttämme kastelujärjestelmän saneeraus on ollut yhtiön hallituksen suunnitelmissa jo pitkään ja hallitus on odottanut yhtiömme rahoitustilanteen parantumista ennen investointipäätöksen tekemistä. Yhtiön tämän hetkinen talous- ja tulorahoitustilanne antaa viimeinkin mahdollisuuden hankkeen toteuttamiselle

Miten saneerauksen etenemisestä tiedotetaan?

Saneerauksen etenemisestä tullaan tiedottamaan viikkotiedotteissamme sekä sosiaalisen median kanavillamme.