Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

HGCC ry. klubimestaruus 2021

HGCC ry. klubimestaruus 2021

18.8.2021

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n klu­bi­mes­ta­ruus­ki­sat pelat­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa 14.- 15.8.2021 jok­seen­kin haas­ta­vis­sa sää­olo­suh­teis­sa. Kent­tä­olo­suh­tei­den muu­tut­tua rank­ka­sa­teen takia peli­kel­vot­to­mik­si, jou­dut­tiin sun­nun­tain kil­pai­lu­kier­rok­set osal­taan kes­keyt­tä­mään. Klu­bi­mes­ta­ruus­ki­so­jen tulok­set julis­tet­tiin sen mukai­ses­ti, miten kukin sar­ja sai 18 reiän, 27 reiän tai 36 reiän koko­nai­suu­den pelat­tua. Seu­raa­vas­sa vuo­den 2021 klu­bi­mes­ta­ruus­ki­so­jen kol­me paras­ta sar­joit­tain. Onnit­te­lut voit­ta­jil­le sekä muil­le menes­ty­neil­le. Klu­bi­mes­ta­rei­den auto­pai­kat vuo­dek­si käyt­töön­sä, lunas­ti­vat Maria Säi­lä ja Mik­ko Laihonen.

Miehet (36 reikää) (pdf)

1. Mik­ko Lai­ho­nen 146
2. Anton Väli­mä­ki 152
3. Vili Täh­kä­pää 152

Naiset (36 reikää) (pdf)

1. Maria Säi­lä 168
2. Mil­la Nord­lund 186
3. Kris­tii­na Hei­ni­nen 191

Seniorimiehet (36 reikää) (pdf)

1. Kari Kaup­pi­la 165
2. Juha Saa­ri­nen 166
3. Juha Lauk­ka­nen 174

Seniorinaiset (27 reikää) (pdf)

1. Riik­ka Pou­ta­nen 129
2. Eija Laak­so 140
3. Tei­ja Wes­ter­holm 146

Veteraanit (18 reikää) (pdf)

1. Erk­ki Sell­man 85
2. Kris­ter Löf­man 85
3. Pek­ka Kuusis­to 86

Juniorit (18 reikää) (pdf)

1. Elias Läh­des­mä­ki 78
2. Ilma­ri Har­mo­vaa­ra 87
3. Eino Nyman 88