Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Heinäkuun kisa ti 20.7. alk. klo 16

Heinäkuun kisa ti 20.7. alk. klo 16

17.6.2021

Heina Kk Kisa Ladies

Oletko aikaisemmin osallistunut Pink Ball ‑kisaan, jossa kisamaksuna ja palkintoina on viinipulloja?

Jos tämä hauskuus on jäänyt kokematta, nyt kannattaa ilmoittautua ja houkutella se oma tuttu pelikaverikin mukaan. Joukkuepelimuoto tuo säpinää kentälle ja viinipullot palkintojenjakoon. Nyt kannatta päätös osallistumisesta tehdä heti, koska kisa saattaa täyttyä nopeastikin. Seuraava tilaisuus tällaiseen on aikaisintaan ensi kaudella, jos silloinkaan.
Kannattaa lukea ohjeet pelaamiseen tarkasti, jotta tiedät, mikä on pelin henki kentällä. Ja muista, aina voit kysyä meiltä naistoimikuntalaisilta tarkennusta ennen starttia.

Läh­döt: klo 16 alkaen

Peli­muo­to: 18 rei­kää, hen­ki­lö­koh­tai­nen PB ja jouk­kue best ball (jouk­ku­eet arvotaan)

Pink Ball Jouk­kue­ki­san peli­muo­to on Pink Ball ‑pis­te­bo­gie täy­sin tasoi­tuk­sin. Jouk­kue saa vaa­lean­pu­nai­sen pal­lon mukaan­sa. Vali­taan kuka pelaa­jis­ta pelaa ensi­mäi­sek­si sil­lä. Tämän jäl­keen ko. pal­lol­la pela­taan väy­lät vuo­ron perään samas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Pink Bal­lil­la pelaa­va saa reiäl­tä saa­dun pis­te­bo­gie tulok­sen­sa tupla­na jouk­ku­eel­le niin kau­an kuin star­tis­sa saa­tu pink­ki pal­lo on pelis­sä. 

Esi­merk­ki: Pelaa­ja saa reiäl­tä kak­si bogie­pis­tet­tä ja hän on pelan­nut Pink Bal­lil­la, jouk­ku­een kort­tiin kir­ja­taan nel­jä pis­tet­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­seen kort­tiin pelaa­jal­le kak­si pis­tet­tä. Jouk­ku­een muut jäse­net pelaa­vat reiän normaalisti
omal­la pal­lol­la ja kir­jaa­vat tulok­sen­sa hen­ki­lö­koh­tai­seen korttiin.
Jouk­ku­een kort­tiin mer­ki­tään aina väy­län suu­rin pis­te­bo­gey­tu­los on se sit­ten pelat­tu Pink Bal­lil­la tai ei. Mikä­li Pink Ball hävi­ää, ei jouk­kue saa enää tuplaus­ta sil­tä tai sen jäl­keen pelat­ta­vil­ta rei’iltä. 

Kun tuo Pink Bal­lin takai­sin klu­bil­le, saa jouk­kue bonuk­se­na kak­si pis­tet­tä lisää tulokseensa.

Tiit: tii 49

Kisa­mak­su: Jokai­nen osal­lis­tu­ja tuo noin 12 € puna‑, val­ko- tai roseviinipullon.
Kisa­mak­suun sisäl­tyy tar­joi­lua ysikioskilla.


Palkinnot:

Osal­lis­tu­jia 16
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1. 3 pul­loa | 2.–3. 2 pul­loa | 5.–9. 1 pullo

Osal­lis­tu­jia 20
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1. 4 pul­loa | 2.–3. 3 pul­loa | 4.–5. 2 pul­loa | 6.–7. 1 pul­lo 

Osal­lis­tu­jia 24
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1. 4 pul­loa | 2.–3. 3 pul­loa | 4.–7. 2 pul­loa | 7.–8. 1 pul­lo 

Osal­lis­tu­jia 28
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1. 4 pul­loa | 2.–5. 3 pul­loa | 6.–8. 2 pul­loa | 9.–10. 1 pullo

Ilmoit­tau­tu­mi­set su 18.7. klo 16 mennessä
Nex­Gol­fin kaut­ta, clu­bil­la cad­die­mas­te­ril­le, soit­ta­mal­la p. 040 587 6523
tai s‑postilla caddie@harjattula.fi

Läh­tö­ajat lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tit­se. Max 28 pelaa­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kil­pai­lun tulok­set vii­meis­tään ke 21.7. osoit­tees­sa www.harjattulagolf.fi/kilpailut.