Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokouskutsu 30.1.2020

Yhtiökokouskutsu 30.1.2020

23.1.2020

YHTIÖKOKOUS

Harjattula Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. päivänä tammikuuta 2020 klo 19:00 Paasikiviopistolla Harjattulassa osoitteessa, Harjattulantie 80, Turku.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Yhtiöjärjestyksen 8 § mukaan yhtiökokoukselle käsiteltäväksi kuuluvat asiat.
  – esitetään tilinpäätös, tase ja toimintakertomusta vastaavat tiedot
  – esitetään tilintarkastuskertomus
  – tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  – vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  – tilikauden tuloksesta päättäminen
  – hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
  – hoito- ja rahoitusvastikkeesta päättäminen (**)
  – hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  – valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  – valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
 2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta 18 kk ajaksi hankkimaan vastikkeetta lahjoituksena enintään kymmenen (10) kappaletta kuolinpesille siirtyneitä yhtiön yhtiövelattomia osakkeita Osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n suunnatusta hankinnasta säätämällä tavalla sekä 5 luvun 27 §:n tarkoittaman määräenemmistöpäätöksen nojalla. Hankinta edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä asiassa.

(**) Hallitus esittää 2020 yhtiövastikkeeksi seuraavaa: Hoitovastiketta 700 euroa, rahoitusvastiketta vanhan yhtiölainan hoitoon 71 euroa ja rahoitusvastiketta uuden yhtiölainan hoitoon 107 euroa.

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokousasiakirjat on toimitettu kokouskutsun liitteenä sähköpostilla osakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Yhtiökokoukseen voivat osallistua kaikki osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakkeen omistajiksi yhtiön osakasluetteloon kokouspäivään mennessä. Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa kokoustilan ovella klo 18:30. Mahdolliset valtakirjat esitetään ilmoittautumisen yhteydessä.

Turussa 22. tammikuuta 2020

Harjattula Golf Oy
Hallitus

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään 2019 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman taseen ja toimintakertomusta vastaavat tiedot.
 7. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 9. Päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille.
 11. Päätetään osakkeenomistajilta perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrä.
 12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 13. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
 14. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.
 15. Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkiosta.
 16. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta 18 kk ajaksi hankkia vastikkeetta lahjoituksena enintään kymmenen (10) kappaletta kuolinpesille siirtynyttä yhtiön yhtiövelatonta osaketta Osakeyhtiölain luvun 6 § mukaisesti suunnatusta hankinnasta säätämällä tavalla ja 5 luvun 27 § tarkoittaman määräenemmistöpäätöksen nojalla. Hankinta edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä.
 17. Kokouksen päättäminen.