Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ulrica Cup Open 2020

Ulrica Cup Open 2020

2.6.2020

Tie­dot päi­vi­tet­ty 3.7.2020

KREIVITÄR KARIN BIRGITTE EHRNROOTHIN MUISTOKILPAILU

Kisa pelataan Harjattulassa tiistaina 7.7.2020

Harjattulan naistoimikunta kutsuu kaikki golfladyt mukaan viettämään mukavaa kesäpäivää Ulrican merkeissä! Kisa toteutetaan tänä vuonna poikkeusolojen vallitessa voimassa olevien määräysten mukaan.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Avoin kai­kil­le 18 v. täyt­tä­neil­le naisille

Peli­muo­to: 18 reiän pis­te­bo­gey, max. hcp 36. Sar­jat hcp 0–24,5 ja 24,6–36
Lisäk­si  Best Ball ‑jouk­kue­ki­sa.

Pal­kin­to­si­joil­le sijoit­tu­val­la pitää olla uuden WHS-tasoi­tuk­sen käyt­töön­o­ton jäl­keen jätet­ty­nä vähin­tään yksi tasoituskierros.

Läh­döt: Tiil­tä 1 klo 9.00 alkaen väliai­ka­läh­töi­nä 7–8 minuu­tin välein

Kil­pai­lu­mak­su: Vie­raat 55 €. HGCC:n jäse­net 35 € ja HGCC:n osak­kee­no­mis­ta­jat 30 €
Kil­pai­lu­mak­suun sisäl­tyy peli­mak­su, ran­ge­pal­lot, tau­koe­väs Ysi­kios­kil­la, lasil­li­nen kuo­hu­vaa, lou­nas ja giveaway ‑tuo­te­kas­si Ulrican tyy­liin. Arvo yli 80 €.

Hie­not pal­kin­not: Paras scr-tulos, par­haat pb-tulok­set molem­mis­sa sar­jois­sa, pisin drai­vi, kak­si lähim­mäs lip­pua sekä pal­jon arvontapalkintoja.
Run­saat arvon­ta­pal­kin­not on arvot­tu jo etu­kä­teen. Osui­ko voit­to koh­dal­le­si sel­vi­ää, kun palaut­taa tulos­kor­tin cad­diel­le kier­rok­sen jäl­keen. Pal­kin­non saa heti mukaansa.

Ilmoit­tau­tu­mi­set: Per­jan­tai­hin 3.7.2020 klo 16 mennessä
Nex­Gol­fin kaut­ta, säh­kö­pos­til­la caddie@harjattula.fi tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le p. 040 587 6523

Kil­pai­luin­fo lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan sul­keu­dut­tua ja läh­tö­lis­tat jul­kais­taan vii­meis­tään maa­nan­tai­na aamupäivällä.

Kil­pai­lun joh­ta­ja: Son­ja Kallio
Tuo­ma­ri: Han­nu-Pek­ka Ihatsu

Kat­so kisakutsu