Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toukokuun kisa

Toukokuun kisa

10.5.2020

Toukokuun kisa su 17.5. alkaen klo 10

Läh­döt: tiil­tä 1 kym­me­nen minuu­tin välein • Tii 49

Sar­jat: Tasoi­tuk­sel­li­nen lyön­ti­pe­li alle 35.9 / PB yli 36.0 / Jouk­kue­ki­sa PB

Jouk­kue­ki­sa: Vil­lit kor­tit. Kisa nos­tat­taa jouk­kue­hen­keä ja on yllätyksellinen.
Kisan kul­ku: Jokai­nen jouk­ku­een jäsen on jotain peli­kor­tin maata.
Kukin pelaa nor­maa­lis­ti omaa peliään.
Kun väy­lä on pelattu:
— seu­raa­val­la tiil­lä odot­taa kak­si eri maa­ta ole­vaa pelikorttia
— kor­tit ker­to­vat kei­den pelaa­jien lyöntitulokset
huo­mioi­daan jouk­ku­een tulokseksi

Kisa­mak­su: 12 € sis. ysi­kios­kil­la evästä.
Mukaan mah­tuu max 24 pelaa­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoit­tau­tu­mi­set pe 15.5. klo 16 mennessä