Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Punkkirokotuspäivä 17.6.2020

Punkkirokotuspäivä 17.6.2020

8.6.2020

Yhteis­työ­kump­pa­nim­me Sporttiapteekki.fi jär­jes­tää Har­jat­tu­la Gol­fin ja Pyhän Hen­ri­kin aptee­kin ter­veys­pis­teen kans­sa Punk­ki­ro­ko­tus­päi­vän Har­jat­tu­las­sa kes­ki­viik­ko­na 17.6. klo 12–18. Pai­kal­le voit tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Roko­tus tapah­tuu Har­jat­tu­lan Golfklu­bin tilois­sa. Tie­do­te asias­ta tämän pos­tin liit­tee­nä. Tie­dus­te­lut myös nume­ros­ta 02–275 2176.

Ter­ve­tu­loa!

Puutiaisrokote Harjattula Golfissa 1024x1449