Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Padel-tarjous osakkaille ja jäsenille

Padel-tarjous osakkaille ja jäsenille

9.6.2020

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me osak­kaat ja jäsenet,

Tar­jol­la eri­koi­se­tu Har­jat­tu­la Gol­fin osak­kail­le ja jäse­nil­le Pade­lin pelaa­mi­seen Har­jat­tu­lan Padel-ken­täl­lä. Etu on voi­mas­sa koko lop­pu­kau­den ja kos­kee vain osak­kai­tam­me ja jäseniämme.

Etu­hin­ta sisäl­täen kent­tä­vuo­kran sekä mai­lat ja pal­lot on 20 €/tunti.

Peli- ja kent­tä­va­rauk­set suo­raan Har­jat­tu­la Gol­fin cad­die­mas­te­rin kaut­ta puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi

Lai­na­mai­lat ja ‑pal­lot sekä mak­sut cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­sa Harjattulassa.

Hyviä Padel pelejä!

Har­jat­tu­la Golf